Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι αυξήσεις των εισφορών στους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
ι2 |ΛΝ0ΥΑΡ|0Υ πιο
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ι0267
'.30€
κέρδη από
 ι και Πρέμιερ
κ Λιγκ »23-27
«ΕΦΥΓΕ» 0 ΝΤΕΪΒ|ΝΤ ΜΠΑ0Υ'
Ο Λευκόε
Δούκα5
που άλλαξε
τη ροκ
Αγνωστε5 ατιγμἑ8 αιτό το μαγική
συναυλία στον Αθήνα το ι996.
1501 τιροσλήψει5 Η 
μονίμων αιιό το ΑΣΕΠ 
τον |ανουόριο 
ιτκισνΜα ·
ΜΠΟ”ΜΜ'°Μ°·ΜωωΠΑΜΜ
ι.50ι τιροσλήψειε μονό ων
Νασο το ΑΣΕΠ τον 'ανοι%ριο
0' ΕΠ|ΒΛΡΥΝΣΕ'Σ ΠΑ 620.000 ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝ0ΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΕΩΣ το 209
θ' ΜΙΜΗΣ
των εισφορών στου5 αγρότε5
ΑΥΞΗΜΕΝΞ εισφορέ8 για σύνταξη και ιατρο
Αναλυτικοί Πίνακε8 με τι8
- - - Τ' θΑ ΠΛΗΡΩΣ0ΥΝ
. . φαρμακευτικη ιτεριθαλψτι θα κληθουν να καταΚλΙμΟΚωῖε8 ΚαΪΠβΟλε8 για βόλλουν οι αγρότε8 ατιό φέτοε ἑω8 και το 2019. 
συνῖαξΠ και ΠεριθαλψΠ Από το επομενο ετοε το υψοε των εισφορων θα εΠΑ"ε^ΜΑἩΕΣ
καθορΠεται αναλογα με το εισόδημα. 36·37
ΜΜΜ! ιιιι:!ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι!ι ΗΜ' ΜΕ!!ΜΜ"|Ν Η ιιιιιΗ:ιιιιιι ¦ἱ ιι ΜΝΉΜΗ Η η" ||¦·λ!ΗΓνΜ κι "ΧΗΜ; ιι Η' ΜΜΜ *Ξ ιωιΜΝ|'Η ιιιιι·ιιιιιιιιιιι·“ιι'ιιιιιιιιιιιιιι ΝΝ '|||Π|¦|'Ν|Ρ| Μ' ιιιιιιιιιιιι:ιι·ιι>·ιιιιιιιιιιιιι“ιι Η"!Μ|!Μ¦Ν| Η ΜΝΗΜΗ
'|'Ε8|.Α ΜΟῖ0Π8
Στου8 δρόμου8 των ΗΠΑ
σε 2 Χρόνια το αυτοκίνητο
του μέλλοντοε
κγΡιΑκοΣ ΜΗτΣοτΑκΗΣ ·
Το στοίΧημα των 111 ημερών
και τα νεα πρόσωπα στη ΝΔ
Βασική Προτεραιότητα του κυριόκου Ματσοτόκτι ο εφαρμογή του
τιρογρόμματοε των ιιι ημερών για τον αναδιοργόνωσο Με ΝΔ. 4-7
Το αυτοκίνητο του μέλλοντοε θα κυκλοφορήσει στο ΗΠΑ σε δύο χρόνια. υιτοστορίζει
ο διευθύνων σύμβουλοε Με Τεε|ο Μοτοτ5.
Ελον Μαοκ. 40
ο Μαι τιιικιΣιιΕιιΕΣ Μαιο που των· Μπελ"