Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Τον σατανά θα απεικονίζει η νέα ταυτότητα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
12 |ΛΝΟΥΛΡ|ΟΥ ' 1 ι ξ
20% “ π _-  _ ὰ   λ · Ξ
_   ημΕλγηΗη£ηγηηηηη .
35° ΕΤΟΣ η ί:: ' ζ ζεδώΜΜΜηγηηηΜη Ρ
_( ) 5:; Σ  λ"““""ἔ“”ΜΜ
Τ|ΜΗ 1 ΕΥΡΩ   λ  Ο), ΠΜ ^ η ~
@11 ή λ
ΣΕΛ|ΔΑ 3
ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΜΕ ΙΝ ΙΒΜΕΕ!
Η "Μ ΜΜΜ
ΔιοβόοΤε Έλληνες πως θα σας "χαράξει" η ισραηλινή εταιρεία "ΒυρΘτΟοτη"