Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3185O • ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
∆ήµος Αγίας Παρασκευής

Μηνιαίος
απολογισµός
εργασιών σε
χώρους
αθλητισµού Πολιτισµού
ΣΕΛ. 13

Οι πρώτες
βάρδιες
του έτους

Πυρά στον δήµαρχο Πεντέλης για την υπόθεση αστυνοµικού τµήµατος από την
αξιωµατική αντιπολίτευση - Γιατί κατηγορεί τον ∆. Στεργίου ο Μ. Γραφάκος

«ΠΑΝΗΓΥΡIΖΕΙ ΠΟΥ

ΧAΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΤ»
Τ

ην ανακοίνωση του δηµάρχου Πεντέλης, κ. ∆ηµήτρη
Στεργίου, σχετικά µε τα Αστυνοµικά Τµήµατα της περιοχής, σχολιάζει η παράταξη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης µε ευθεία επίθεση προς τον δήµαρχο.
Η ανακοίνωση της παράταξης «Συµπολιτεία», της οποίας ηγείται
ο πρώην δήµαρχος Μελισσίων, κ. Μανώλης Γραφάκος αναφέρει, µεταξύ άλλων: «Έγινε συνάντηση του Γενικού Γραµµατέα
του Υπουργείου µε ∆ηµάρχους του Βορείου Τοµέα, όπου παρουσιάστηκε η θέση του Υπουργείου για το θέµα της λειτουργίας των αστυνοµικών τµηµάτων της περιοχής, η οποία είναι η
διατήρηση τουλάχιστον ενός αστυνοµικού τµήµατος ανά ∆ήµο.
Άρα η “µάχη” που θέλει να εµφανίσει ο κ. Στεργίου ότι έκανε,
υπάρχει µόνο στη φαντασία του και το µόνο που εξυπηρετεί η
ανακοίνωσή του είναι η παραπληροφόρηση των πολιτών και η
ικανοποίηση του εγωκεντρισµού του.
Επίσης προκαλούν εντύπωση οι πανηγυρισµοί του για το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας, µάλλον θα χάσει ένα Αστυνοµικό Τµήµα.
Τα όσα λέει η ανακοίνωσή του, δείχνουν ότι ο κ. Στεργίου βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου σε αυτά που λέει για το αστυνοµικό τµήµα της πόλης µας.»

Στο Αυτοδιαχειριζόµενο
Ιατρείο - Φαρµακείο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας και γύρω περιοχών
ΣΕΛ. 3

«Ο δήµος απέστειλε
κατασχετήρια
πρώτης κατοικίας
εν µέσω εορτών»

ΣΕΛ. 13

6ο Πάρτι
Κοινωνικών Χορών

ΣΕΛ. 11

∆ιοργάνωσε το ΠΕΑΠ
Λυκόβρυσης - Πεύκης

ΣΕΛΙ∆Α 9

«Οι δήµοι να παίξουν ρόλο στην
εξάλειψη φαινοµένων της βίας»

Στενή συνεργασία
Σίµου - Τζόκα
Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης
Βαγγέλης Σίµος συναντήθηκε εκ νέου µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών, κ. Σπύρο
Τζόκα, στην έδρα της
Περιφέρειας.

ΣΕΛ. 4

Καταγγελία από την
Αριστερή Κίνηση
Περιστερίου

ΣΕΛ. 9

Η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινών δράσεων της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε)
και της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων βρέθηκαν στο επίκεντρο της
σηµερινής συνάντησης
του Προέδρου της ΚΕ∆Ε
Γ. Πατούλη και της Γ.Γ.
Ισότητας Φ. Κούβελα.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα