Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

TΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4150/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΣΦΟ∆ΡΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟ.ΠΑ.

Στην πυρά... το
αποτεφρωτήριο

ΤΙ ΛΕΝΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ
ΦΟΡΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΡΙΟ
ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
/ ΣΕΛ. 7

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

Οι πρώτες
κινήσεις

Αλλαγή σκυτάλης και µήνυµα ανανέωσης από το νέο πρόεδρο της Ν.∆.
Ψήφισαν:
Έγκυρα:
Άκυρα:
Λευκά:
Κυριάκος Μητσοτάκης 173.297
Βαγγέλης Μεϊµαράκης: 157.224

ΣΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΤΟ ΠΡΩΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-ΣΑΜΑΡΑ, ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α «ΒΛΕΠΕΙ» ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑ

ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

334.752
330.521
3.077
1.154
ποσοστό 52,43%
ποσοστό 47,57%

Αχαΐα: Ολική
ανατροπή σε εννέα
από τις 26 κάλπες

/ ΣΕΛ. 4-5, 36

Ο ΑΝΘΙΜΟΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ CEO

Ένας Πατρινός
στις ηγετικές
θέσεις του
Οµίλου Πειραιώς
Πληρωµή φόρων
και εισφορών
µε κάρτες
/ ΣΕΛ. 10

∆υτική Αχαΐα: Γεώτρηση στο Μετόχι
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΝΑΟ

ΜΑΡΘΑ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ

«ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ» ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ
ΑΝΘΟΠΩΛΗ Μ.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ

/ ΣΕΛ. 3

Πού προσδοκούν
οι έµποροι
της Αιγιάλειας
/ ΣΕΛ. 8

Τα τελευταία
λουλούδια

Βραβεύσεις στην Εγλυκάδα
/ ΣΕΛ. 6

ΣΠΟΡ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, Φ. ΚΑΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ «Γ.Σ.»

Κάναµε
αξιόµαχο
σύνολο

Kα λύ τ ερ ο ς π οδ οσ φ α ιρ ισ τ ή ς
γι α τ ο 2 01 5 ο Μέ σι
/ ΣΕΛ. 25-33
C M
Y K

/ ΣΕΛ. 11

3 µ.µ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν.
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
/ ΣΕΛ. 34