Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
| ΚαθημερΝἡ¦ ΜΠχητΜὴ Εφημερίδα
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]€ΙἔΟΠ€18ΚΠΠ8.81 ΝΕΒ: νννννν.αἔοΠ€18Κ1Μ8.Ξτ ΤΗΛ:. 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.985 (+1943)
ΜΜΜΜΜ
ο' Δ|8ι·ΜΙές
στο κοπή
σελ.15
ά Δ “ ά
Με Πρωτο ΜΜΜ τι Μ
ΜωωνΜ “ο Μο:
“ο 'Μήκος ΜΜπΜκπο
Β" είνα' ΜΗ πιο το" Τσίπρα"
Δ 1 (1 Β (1 Ο Έ ε (1 ΚΟ (1 . . . Τ" ΜΝΗΜΩΝ  Προσφορές Μοτο χρόνο για·
· ΑΜ πατέρας 2 πα[email protected]   Ι τους ὑκ°"ς 'ως ΜΜ"°"ς Μο 
στα Χανιά σελ2 Β"Μ"ωῇΜ · ΝΗΜΠιθ Μο
. Ισχυρτομοί Χα1νς Μαρ γ1α τα δίια1 του σελ.11 00] Ξ Ο Μ αἱ | "ψ ΜΜΜ ΜΒΜ 10 Μ '''''''' "
· "Η ιστορία δεν παραΧαρασετα1.“" σελ.8 κ ϋ· " Μ · ΜΜΜΜ "ΜΒΜ το Με· ............................... .. Ε'
· Ο Χίτλερ δεν αυτοκώΜε σελ.10   | · ΜΒΜ ωκΜ .......................................... 
·Μ“ν“ΜΜο ν·““·““·“ 
Με Π ολο Π λύω σελ. # · ' ~ .... ..Ϊ
Κω ς ° " ° 9 απο... ΜΜΜ .ω“ΜΜΜ
·ΠφΜΜβιβΜου ................... .. Μ ΜΝ .Ι  
γ1α πιο οικογένεια των ΜΜΜ ΜΒ | ............................................. ..
 ° ΜΜ1ΠΠ?ΜτμΧ ΒΜΜ2Πτμκ ........ ..
· 'ΜΒ κουζίνα ...................................... Μ 
ΚΕΙΜΕΝΑ " ΚΜ" "ΜΒ ·ΜΜ$ΜΜοἶ ....................................... 
Ροδόνθ11 Κουρή σελ.16 · -  -ω-.ΜΜ::3
ΓΜΜΜς ΜΒ γτσΜΜΜΜ 3 τ!!Μ']
Γιώργος Μουργύς σελ.4 ῦ Ι ω - τ: Ρο
Παύλος ΠολυΧρσνό1α1ς σελ.4  13 Ο 1  _

Τελευταία νέα από την εφημερίδα