Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η νίκη Κυριάκου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 “ ή ιιιἶΕιιιΕι> Λιικ Με ιιιΕι>ιιιιι
· ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ :τ χ ό Λ|ΒΕΡΤ|0ΥΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ
. ° 6 >¦ -- Β ` ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΜΑΤΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΜ·-  ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ' |ΣΠΑΝ|Α
α ,¦ '
ρωταω: ιιιιι9ι
ρίτη ΤΖ |ανόυαρίαυ 20] 6 - Αριθμός φύλλου Τ.79Τ - Τιμή 1,30 6 - νιινιινιι.ο-τγμο5.τοηι
κ ` Ι
ΜΕ Δ|Ε|'Ε|Σ ΣΥΜΒΑΣΕ|Σ Γ|Α ΝΑ
κΑΛΥΦθΟΥΝ ΤΑ κΕΝΑ ΣΠΣ ΜΕθ η
ΕΜΑΕΣ
ΤΜ ΕκιιΕιι>ιΣιιοΣΣιοιιΣιι>ιΖι,ιιιιιχιιιιιΣΕιιιΣοιι,ιιοιιιιι γ, , 59?ΑΕΕὶΕ'Σ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
η ¦ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
Π ξ ΦΕΒΡΟΥΑΡ|Ο
Ερχονται και 500 ηροσῆήψεις
καθηγητών - μεῆών ΔΕΠ
γῇ ὰ σεΑΕι-ΤΕ|
στο ησῇιτικό σκηνικό
φερνει η νικη κυρια γ
ι ΜΜιωωτΜ παω @κΜΜηπωπι
2 Πακέτα γτα 1.000 Μα
η ανασυγκρότηση της στελεχών σε θέσεις - ηου ανησυχεί για τη σκληρή Χ
Κεντροδεξιός με συνέδριο κλειδια στη Ν.Δ. και αντιηολίτευση και ι
τον Μόρτιο, νέα ηρόσωηα οι συναντήσεις με τη διείσδυση της Ν.Δ. σε
και ανοιγμα στην κοινωνία Καραμανλή, Σαμαρα ευρύτερους ηολιτικούς χώρους
ΕωρΜΜἩ  ποΤΑΡἑΜἑΗΑΒΜ
ε- : κΑι ΕιΣοΔι-ιΜΑτικΑ κΡιΤι-ιι>ιΑ
 ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' κΑι Β' ΓΥΡΟΥ
7 ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ κΑι |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
ΜΑ|ΝΕΤΑ| Ο ΕΜΦΥΛ|0Σ ΤΩΝ ΕΡΓ0Δ0 ΠΑ ΤΗ ΥΞΗΣΗ Ε|ΣΦ0ΡΩΝ ι 
ι  ΕΜΑΕΣ 7 = 
ν ι·ιΑΓκοΣΜιΑ Μινι-ι 7 _ , _- ι .ί 
 ΓιΑ το ΘΑΝΑΤΟ 'α 'Ψ λ. ΝΝ Μ “ 
ο, τογ ιΔιοογογΣ Ροκ ΣτΑι;ἐ ,ι  η;  = Μ
 Ο Ντε·β·ντ ¦ σ ε .. Αηο τι>οικΑ
 £π£σΤΡ£Ψ€ ῖ- · Δ· ΣΤΗΝ ΕοΝικι-ι
ι στον πλανητη · η' Ξ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μπάσα· ι, τ, , Ἡ- ,, `> ΤΩΝ 384 €!
οι ΒρυεέΠῆες διαψεύδουν
την κυβέρνηση ότι συμφωνούν με
το ηερίγραμμα του ασφαῆιοτικου
«Μικι>ο ΛΟΝΔ|Ν0» ΑΠΟ ΒΡΕΤΑΝ0ΥΣ ΤΖ|ΧΑΝΤ|ΣΤΕΣ ΣΤ|·| ΣΥΡ|Α! ΜΜΜ αεκ 16,25

Τελευταία νέα από την εφημερίδα