Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Έρχεται αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίαςRecognized text:
Ναι στην έντ1μέρωστ1 των έΠΘνδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΡι-ιιΑ ΟικΟικιοκΗ Εφι-ιΜεριΔΔ
Ἡνννν.ΧτίΜωίετίτίο.9τ
ΓΔ. 585¦98
ΗΜ Ματιά
Οι Δεικτες της ημερας
 ί _ _
θ.ΜΕΡἑ3Μ3919-“έΖΞε359!9Ξ3Ξ9ΥΜ9Υ ΒΕ"
Γενικος Δεικτης
ίΜί Μ] Μ2 ΜΒ Μ
ἔἔἔἔἔ
τιΜΗ ι,5 ε
Κινηση Μετοχων
ΜΧ” 45
ΜΑΡΤ|Ο, ΜΑΖ| ΜΕ ΛΥΣΗ Γ|Α το ΧΡΕΟΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΕ| Η ΒΑΠΟ|.ΑΥ$
ΕΡΧΕΤΛ| ΑΝΑΒΑθΜ|ΣΗ
της εΜηνικιίς οικονομίας
ρτιο, κατά τ έως 2 βαθμίδες
Αναμένεται Φεβρουάρι
Πρώτος το νήμα. στην κούρσα για την ή
προεδρία της Νέας Δημοκρατίας «έκοψε»
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. επικρατώντας του
Βαγγέηη Με'ι'μαράκη στον δεύτερο γύρο
της εκηογικης διαδικασίας του κόμματος.
 - > :ΣΗ-ΜΕΡΑ::
"  Χάθηκαν 2.4 δισ. , _
~ κεφαπαιοποίησης στο ΧΑ. 2831
εαστερίσκους-παρ|ότιθαέχει
_  Μ ψηφιστεί το ασφαλιστικό- η
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-6
Ελλάδα θα λάβει την περιβόητη θετική αξιολόγηση για την πορεία
της ελληνικής οικονομίας, διαδικασια
που θα ξεκινήσει μετά τις ί8 'ανουαρίου του 201 6.
Με βάση ορισμένες πηγές, στις 14 'ανουαρίου του 20ί 6, στο Ευιοςτουρ, θα
τεθούν οι παράμετροι για την θετική αξιολόγηση, ωστόσο μετά τον επιτάπιο
έλεγχο και μέχρι το τέλος 'ανουαρίου
του 2016θαέχει διαφανεί σε ποιους τομείς η τρόικα ζητάει πρόσθετα μέτρα
και σε ποιους τομείς έχει σημειωθεί
πρόοδος. Το "πράσινο φως" της πρώτης αξιολόγησης θα δοθεί, εξέλιξη που
αναμένεται να οδηγήσει και στις πρώτες αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης. Αν και δεν είναι βέβαιο, μετά τις 22 Ιανουαρίου -πιθανότατα μέσα στον Φεβρουάριο- θα μπορούσε η ελληνική οικονομία να αναβαθμιστεί κατά ί ή 2 βαθμίδες από τους οίκους αξιολόγησης.
Ωστόσο, στελεχος της Βαιε|εγ5 επιση
μαίνει ότι η αναβάθμιση της ελληνικής
οικονομίας θα πρέπει να αναμένεται
τον Μάρτιο του 20ί 6 μαζί με την λύση
που αναμένεται ναδοθεί για το χρέος.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στο εσωτερικό μέτωπο μετά την εκλογή πρόεδρου στην ΝΔ., θα υπάρξει μια περίοδος πολιτικής συναίνεσης, όχι οικουμενικής κυβέρνησης, αλλά ανοχής και συναίνεσης, ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο των μέτρων που πρέπει να λάβει η
Ελλάδα και θαολοκληρωθούνεκνέου με
τα εργασιακά. Η υποτυπώδης λύση για
το χρέος όπως σχεδιάζεται, με ετπμήκυνση από 32,5 χρόνια στα 50 χρόνια
και κλιμακούμενα επιτόκια με επιτόκιο
βάοηςτοί%καιαύξησηανά5ήίΟχρόνια, θα ωφελήσει τον ελληνικό προϋπολογισμό μόνο 2,2 δισ. ετησίως, εξέλιξη
που καθιστά την λύση άνευ ουσίας.
Ωστόσο, αν τελικώς υπάρξει κάποια
πιο βελτιωμένη πρόταση είναι ξεκάθαροότι η ΕΕ. θα ζητήσει τεράστιο αντάλλαγμα, η πρόοδος της αξιολόγησης δεν
θα είναι επαρκής αλλά θα ζητηθεί να άντιμετωπιστούν και μια πλειάδα εργασιακὡνθεμάτων. Στ Κ “
Δέκα βασικές φοροπογικές
αηάαγές
το 2046
Επιπάέον φόροι 450 εκατ. εξαιτίας της αναδρομικπς
αύξησης της ειδικής εισφοράς οπηηπεγγύης
Θύεηῆα
αντιδράσεων για
το ασφαηιστικό
'Ό ^` ἶ"ἶ τ.
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο τομππό
Σελ. 1547
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο
Επιφυάακτικοί
οι παράγοντες
του ΧΑ.
Στις γεωποάιτικές εξεάΕεις
και το οσφαάιστικό
η προσοχη
Αισιόδοξος
ο Γ. Στουρνάρας
για το 2046
«Η ΤτΕ ανταποκρίθηκε
με επιτυχία στις προκηησεις
του 2045», τονΖει ω. :
Ο τουρισμός
έβαάε ΜΜΜ»
στην οικονομια
Οι τουριστικές εισπράξεις
αυξήθηκαν Δ,ι%,
οι διεθνείς αφΕεις 7,9% Στ.» 
Σελ. Η
Νέα οοηοορτ
ετοτε από
τα Εο||ί Εο||ίθ
Σχεδιάζεται
η πειτουργία περίπου
το καταστημάτων τα. το
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ι2-2ε
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Α