Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πι: Δε"εΡΑ:
Δ/ντής: ο. Νικοπ'ι'6ής
_ΔιευουντήςΣυνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑκΡι-ιΣ ] 30 ε
ο ΔεγΤερΑ ιι ιΑΝογΑΡιογ Με ο Αα. 2305 © ο
·Ειμαι παπα περήφανος με το νεο.ρεκαρ ο 'οσο για .το αν αποπαυσα το
παιχνιοι. οι ποποσΦαιριοτες με εκαναν ιοιαιτερα χαρουμενα γιατι καταπαμαν το ππανο μας ο :χεοιασαμε να
παιξουμε με οπος τις γραμμες πιο
Μπα. να ειμαστε πιο προσεκτικοι και
πιο γρήγοροι ο θεπαμε να παρουαιασουμε μια πιο επιθετική ομαοα·
Για τον αγώνα
γραφουν: ΑΠΟΣΤΟΛΗ:
πες και να αποθεώνεται απο
τους Μπους τής ομαδας
στο 74'. οταν έσωσε τα
θεση του στον κοποβο
ο πρώτα συμμετοχή
και στο πρωταθπήμα
για τον πωπω". που
αντικατεατπσε τον
καμπιασο στο 7ο·
παπα ομορΦο ποδοσφαιρο απο τους πρωταθππτες
τουπαχιστον ως το θα'. με τον Τσορι να κανει... παπα
¦-¦ ο. “Φορο
  ' αφής παγικα.7 θα
' :¦ειιενε:μεαὲκα πα ><
ή κια οΞ^εΜΜΜ%:
  “ΦΜ=ο-·<ᾶΜΜι“
Μ|"ῖ¦'°¦=
πιο το παιχνιοι οεν εχω
να πω Μισή ο
Συναντήααμε εναν
καταιγιατικό σπυμπιακο στο πρῶτο
πμιχρονο ο κεραιοε οικαια ο Μπορει
για εμας να υπαρχει μια μικρή
δικαιοπογια:
οι απουσιες ο καναμε ένα απο τα
χειροτερα μας
παιχνιοια ο Ήμαοταν τυχεροι που
δεν οεχτήκαμε και
αππα γκαπ ο Δεν
κραταω τιποτα απο
το ματς ο Μαη"
με τον καρπό και
του ειπα να μπν
απογοήτειιεται. να
ΜΜΜ και θα
οικαιωθει γιατι
ειναι παπα κοπής
ποδοσφαιριστής
Τεραστιο παθος και του βοήθοιι απαοσπ στο 87'.να υποδείξει σε σε" οΦσαιντ τον
Μπα. ο οποιος έβγαινε από
κανονική θεσπ ιτον καπυπτε
ο Μεντι› απεναντι στον Βερέμκο ο :την αντεπιθεσπ ο Λεβα
δειακός μειωσε με τον Μπεν
οι σκόρερ
ιντεγιε και
Ντομίνγκεζ
Ντ°νΡΜΑ¦: “Αισθανομαστε ότι ειμαστε
ανικπτοι ο ειμαστε μια απαθινή ομαοα
που παιζουμε ο ενας για τον αππον»
¦ _| "αι¦πως κἔ η 7 · _ 
εχουν ΜΜΜ Μπρος;
ανακρίβειες;” περα 1
- θα” ειναιιιιειιατα.`  ί ι 7 7 “ ή 7 ή  
|¦“ι“6.ε“ἐν“ι=“=· Μ ~¦ πει·ιιιΑ·ι·οε - 
πειοιιωνει.με κανεινα  ι ' ' `
υπεήω ακομα περυσι
ΜΕ ϊ" ΜΚ" |¦Υ|(||Π¦ (93-83) 
Σ ζ 7 οι ,ερυερ6πευκεαεκυΜ ευ ιπκαν Μπασκεερυή ήττα το
ναθαναικαϋαπσταν ΜΜΜ αμεα
ή]  γραφω και αποσπαστΜανΉεου
ο: ' Νομούς οταν πρώτήαεσπ; Η  
ω :σοτερο και να προ-ιι
:σπαθῷ να Βρεθῶστο
' ιπεσο που πρεπει
ΚΥΡΙΑΚΗΣ (σεΠβ° '8) ο ΓΙΩΡΓΟΣ
χω: (σεπιοα κι ο Ρεπορτάζ '
από το Καραισκακπ ο ΑΛΕΞΗΣ
ΒΡΕΜΗΣ (σεπιἘες
Μ και '5)
¦_ ιιιἑ·ι·ι-ιι:Ἡιις:τ _
_, ί ή ΠΕ Λ'ΓΜ7·¦Φνοιἰει=
`οι· ΜΠΑΣΗΣ Α ο 'Χ'ο7μεροπθοιις 
~'ττους;ΜεΞεΛ Μεσαπνι 'ο
, 1€Μκ“6ιεΦ *
|| ο παιιιαιταπιιςοε ε-τ
του Μικρα ·ι·ι=ιποπιιε
ή" ή· ι
9771108 851108
τ ο καπως... “οεν ακουμπιισε ταν μπαπα“ και ο Ηρακπής οεν ειχε
7 τρων-Μος απανιωγ Με; `
ή( ο , να του χοαἀντεραοκ στα τ
. ι τερσπεπταμετα το γκαπ το" αν
. επωνύμων Ανααριραρντ ι τ “
η οΛργεντινοςΣεμπάστιανΡσυσκου- 1
ή γερα απο μεσονιεχειανοπειτο σκορ 1 Ι
ι για τονπαναιτωπικό και πανπγυριΞει ο' ι η
με τους που" και Μαρκωακι Ι Ι ι
3αυτο“θα“`τουκοστι ο γ Χ μ
χμιιορειναειναιήσ κος-γι τήν
 αργο “αργήσει ή ατι
·ι:επιαα “
ἀέ Ϊ έέ 7έ ἀέΊ
ο οπυμπιακος. που πήγε ι
στήν κρήτπ απευθειας από η
τα απορια. “καθαριαε» και
το Ρεθυμνο με '0-8¦ 
“Ϊ οι κρατικαιαντεΜ “το 7' η ν
. πιο» Μπα 'μεταοι πωπω" .,
ή Μετωπική παρτ· ο πωπω /
: ΗΡΩΝ πως απσ,τπνωασα ου
-  Β ; ,η
οι “Αεκ 37-7- ·3_=
.στωΜρααΜ αταν παγκο τ πριπτε:ιιτ
“μπάτσο αποχωρήσω στο να» Με
“επιασε τον αρχική ενοεκασα και ΜΔι- χ 1
Μοιρασου; ήταν Με κοπος.¦ειοικα στο ρ· Ι
απῖχρανα.' μπροστα σε εποχιρτοἐκθσμθ τα η χ Ξ ι
γ όπως... τα Γιάννιναεκανανμιααπο τις _ ι
¦ χ χειροτερεςαετινεςεμαανισειτ τους ,ο γ η
Μαναοιαοπς Με» Χαρίσης ιερή και :αι- ·
“Μ Μ·¦-“οαιοι ;οιοκ6ρερ¦ταυιιΜκ ο Στο _ ι
η αν· μεΜΜΜ. μενω ο σου τον: 
 κοΞορώναζπου αιανιοιαο τον οπως ω
θ ΣΤΡθΜΠΕΡ| Με π.) εκανε τήν αρχή
και “Με “το νερο στο αυπακι» ο
Ο ΠΡ|ΝΤΞ2Η£ (Ώ ιι.) ανεβααε πιγο στροφες. ενώ στο ¦ ή
δευτερο εικοσαπεπτο ” "
ανεπαραν πρωτοβουπιες |~ '
οι ΧΑΝΤΕΡ (40 ή.. 7 ρ.) "
και ΧΑΚΞΤ Η' π.) ο
ο ΑΝΝ “ο π.›. κοπήτερος των πττπμενων
:τι=οιππεΡι
ο :ειαχι 2
Γαψειο πΜτειιιιιιιΜιιΜπονπο Με." .Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα