Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλαγή σελίδας με τη νίκη Κυριάκου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ '
Η 'ΑΝΟΥΑΡ'ΟΥ εοφ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |Ο266
νεο( ” Τ Ο € ο Ν ο ε
ίί|||Ν'||||||||ΙΕΜΜΜ"||||||'||||||||||||||||||ΜΜΜ"|||||||'||||||||ίΗ'ΗΗ'|||||ί|||ί|||Ν|||||||||||||ΝΝ||||||||||||ί||||||'ί|||||||||||||ί|||||||'|||||||||||||ΝΗ||¦|||||||||ί"|||||||||||||"ι|||||||||||||||Ι||||||ί'ί||||||||||||||Ν||||||"Ν||||||ΜΝΗΜΗΗΜΜΜ"ΜΝΗΜΗ"||||'Η|Η||ΗΜΝ'||||||Η'|||||Η'Η|||||||"ΙΝ|||||||Η"ί||||||||Ι||||||Η!|||||||'Ι|||||||Ν|||||||'ι Ή ' Η Η
 'ε. .
Ηρθε με Ημέρα στέψη5 · «Μηχανη»
80.ΟΟΟ=€ α για τον μόγο ' των γκολ και
και εφερε  τη5 «Χρυση8 των ρεκόρ
3 εκατ. η, ` Μηόλα5» 25 οθρύλοε 2ο-2ι
ΔΗΜΟΣ'Ο
«Σφαιρική»
_ αξιολόγηση για
όλου5 του8
υηαλλόλουε
Αξιολόγηση 360 μωρών εισάγει
το νομοσχέδιο. 13
ΑΠΟΚΛΕ'ΣΤ|κΑ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
«Πώε η γυναίκα μου
έγινε τζιχαντίστρια»
Ο σύζυγοε τη5 Ελβετηε περιγρα
φει τη «μεταμόρφωση» τηε.
Η «ΑΠΟΛΟΠΑ»
Σόλοε για τα...
χαιρετίσματα
στην Εφορία
«Δεν είχα ιδέα για τη συμφωνία».
δηλώνει ο Β. Παπακωνσταντίνου.
ΉΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Ν ηΡοΣΩηικοΣ θΡ'ΑΜΒΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.
ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ηΡ0τΝΩΣτικΩΝ
ΑΜΑΝ' χ
ΣΕΑ|ΜΣ _
με τη νίκη κυριό ` 
Ε ανατροπη, την οποία δημόσια είχε πει ότι αναμένει, ο Κυριόκοε Μητσο
τόκπ8 αναδείχθηκε χθε8 πρόεδροε ατε ΝΔ και το κόμμα Με αξιωματικη8
αντιπολίτευσηε αλλαζει σελίδα. Στην πρώτη του δηλωση ο νεοεκλεγεί8 πρόεδροε έστειλε μηνυμα ενόαπα8. ανανέωσηε και διεύρυνση8 Με ΝΔ, τονιΖοντα8
ότι θα δώσει αξιόπιστη εναλλακτικό λύση διακυβέρνηση8 στη χώρα. 3·Τ
Ενωμένοι
να προχωρήσουμε στη
δημιουργική
ανανέωση
καιτη
διεύρυνση
Τα 54-1 «κλειδια»
που έκριναν
το αποτέλεσμαῇ
ΜΝΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΝΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΝΜΜΜΝΜΜΜΜΜΜΜΝΜΜΜΝΜΝΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΝ
ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
ΥΠΕΡΑ|||ΝθΒ|ΕΣ
ΕΙΠΕΣ
·ΗΕΤ|ΚθΜ|ΣΜ·
ΣΤΗ" Μ""Α
Εξι υηεραιωνόβιε8 ελιέ5
στολίζουν το κέντρο ΤΠ8
Αφήνω. Τα δέντρα ηου
έρχονται από πολύ μακριό
μεταφυτεύθηκαν από την
Αιγιαλεία σε κεντρικό σημεία
ΤΠ8 ηρωτεύουσαε και γίνονται
ένα με τη σύγχρονη πόλη.
'4. 2?