Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕ|ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ιΑιιιογΑι>ιογ 2016
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 53ο · ΑΡ. ΦγΛ. 11.676
Συναγερμός για
Τον 4χρονο ι·ιου άρι·ιαξε
ο συζυγοκΤόνος
Της Χαλκιδικής
ΣΕΛ. 8
'ΕρχεΤαι μεΤωι·ιική
σύγκρουση
κυβέρνησης - αγροΤὡν
ΣΕΛ. 12. 29
και σΤο ίιιτεΤι·ιετ Μ.ιηεκΤ|·ιεε.ρΤ
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛ||(Α Ο ΚΥΡ|Α|(ΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Αλλάζει σελίδα
η Νέα Δημοκρατία
Τα εκλογικά αποτελέσματα σε Α, και Β, Θεσσαλονίκης
Η καθαρή
νίκη και
Τα ιιρώΤα
μηνυμαΤα
Του Κυριάκου
Κυριάκος ΜηΤσοΤάκης καΤάφερε
με μία καθαρή ι·ιολιΤι κή σΤραΤηγική
και καμι·ιάνια να αι·ιευθυνθεί σΤη
βάση. και Την έι·ιεισε ι·ιως είναι αυΤός
εκείνος ι·ιου μι·ιορεί να εγγυηθεί Την ανασυγκρόΤηση Της Νέας ΔημοκραΤίας αλλά και Τη διευρυνσή Της. και να οΤαθεί καλυΤερα ανΤιι·ιολιΤευΤι κά αι·ιένανΤι σΤον Αλέξη Τσίι·ιρα και να δη μι
ουργήσει μία νικηφόρο ι·ιροοι·ιΤι κή για Το κόμμα.
Το μήνυμα ι·ιου έοΤειλε ήΤαν ι·ιολιΤικό σε ανΤίθεση
με Του Βαγγέλη Με'ι°μαράκη Που ήΤαν κυρίαρχα
εσωκομμαΤιι<ό. Μ Λησε για σκληρή ανΤιι·ιολίΤευση
σΤο ΣΥΡ|ΖΑ. ι·ιαρουσίασε συγκεκριμένες μεΤαρρυθ μισΤικές θέσεις για Τα ζηΤή μαΤα Της ι·ιολιΤικής
και Της οικονομίας. και Τόνισε Την ανάγκη ρηξι κέλευθων αλλαγών σΤη ΝΔ. ΣΕΛ. 4-5
Η δημοΤική ασΤυνομία άνοιξε Την Τσιμισκή και Τη Νίκης. και συνεχίζει... Σελ. 9
ΒΡΟΒΤ8
Τα είχε
όλα. αλλά
Του έλειπε
ο ΚάΤσε
Πολυ καλός μεΤά αι·ιό
καιρό ο νεανικός
ΠΑΟΚ σΤο 3-1 ει·ιίΤου
ΠΑΣ Γιάννινα. όμως η
ι·ιεριθωριοι·ιοίηση Του
αλβανού μέσου
Προκαλεί συζηΤήσεις.
ΣΕΛ. 14-15
Η ΡΑΚΛ|-|Σ
0ὐΤε μία Τελική!
Οι αριθμοί λένε Την αλήθεια για
Την οικΤρή εμφάνιση σΤην ήΤΤα
με 1-0 αι·ιό Τον Πανιώνιο σΤη Νέα
Σμυρνη. Σελ. 16-17
ΚΑΤ|Δ|-|Σ
Διι·ιλή απειλή
Η ασΤυνομία Τον αναζηΤεί για Τον
ξυλοδαρμό Τριών αΤόμων σε
αγώνα σΤη Βέροια. Το ίδιο. όμως.
κάνουν και... αγριεμένοι
συγγενείς Των θυμόΤων. Σελ. 28