Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ταξίδι Πούτιν στον Άγιο Όρος τα Χριστούγεννα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
'Η |ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0472) 3872
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
:σε ΜΜΜ τ
 Μκοτοεο
Ι ϊ 0 Β 'ΒΑΝ
έ '9% ||||||| ο·
Υ 'ΠΛΗΝ
ιιιιιιι ον
τινΜοΝετ...
 Τα άρθρο Των Νθνν Υ0τκ
Τἱ|Ήθ8 κατ ΝΒ" 8τΤεετ ΜΜΜ' Τον
Δεκέμβρτο Του 20Μ Το λένε όλα
 Οτ σχέσετς με Την οτκογένετσ π
Το δημοσίευμα Της Μπους κατ ο ρόλος Του δτεθνούς Ξ
περασμένης ΚΠΡ'°κής εβρ°'κ°" ""ρ"γο"° Ϊ” ΣΕΛ|ΔΑ 8
τΛΞ το ττσνττν    .
Στο στο στα  
τΛ ΧΡ|ΣΤ0Υ|'ΕΝΜ!
Ο Ρώσος Πρόεδρος "ασπίδα" γισ τις Μονές που βρίσκονται στο στόχαστρο των τονρκτκών κανοντών!