Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Θρίαμβος Κυριάκου! Εντολή για ανανέωση, διεύρυνση, μεταρρυθμίσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο' Π|ΝΑΚΕΣ ΜΕ Τ|Σ
-  ΝΕΕΣ ΣνΝτΑΞΕιΣ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ · ΣΕ ΟΛΑ Μ ΤΑΜΕ|Α
Ποιες είναι οι Τι ισχυει για ΜΑ,
οηοδοχές για όσους Δημόσιο, ΔΕΚΟ,
ΜΝ οηοχωρήσουν το τρόηεζες και
ΠΜ'ΒΥΛ0|
λ'||Ν'°ΥΝΠλ  6 
` “  Μ
ι ,ι .ο ιιΑιογΣΣιιΜΕΡιΝογΣΣγιιιΑΞιογχογΣ
Δευτέρα ι ι |ανουαρίου 2016 - Αριθμός φυλλου 1.790- Τιμή 1,30 € - νι·νι·νι·.=-ιγρο5.:οΜ
θΡΙΑΜΒ0Σ ΚΥΡΙΑΚΟΥ!
Εντοῆή Ι
για ανανεωση.
διεύρυνση.
μεταρυθμίσει8
έ Από σήμερα είμαστε όΠοι μαζί
, , , ενωμένοι για να εκφράσουμε την
στην Αττικη, καλυψε το εδαφος , , , .
στη Μακεδονία, κέρδισε στην Κρήτη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΠΑ εῆηι6α των ηοΠιτων οτι θα αΠῆαξουμε
“ν“τρέΠΟΜςτ“ Προγνωστικὁ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞ'^· τη χώρα απέναντι στο Παϊκισμό μιας
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑ|Ρ|Α σ ,
ΠΔ ΤΗ χΩρΑ ανικανης κυΒερνησης 
 κ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, ' ΑΝΑΛΥΣΕ|Σ
άνοιγμα στην κοινωνία και στις «ΤΩΡΑ ο ΜΜΜ ΒΑ ΜΜΕ' έ Συγχαρητήρια για τη νίκη σου, ι ΣΧΠΛ|Α
δυνό εις της ηα ο ω ής, εναλλακτικό Ι · ·
Ο Κυριάκος Μητσοτόκης σάρωσε
ΣΑΑΟΣ ΚΑ| ΕΝΤΟΣ ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΚΡ|ΣΗ Η ΕΑ.ΑΣ. ΜΕΤΑ ΤΑ Ο ολγΜηιΑκοΣ ΤΟΥ Σ|ΑΒΑ Ν|ΚΗΣΕ
ΠΑ ΤΟ Δ|ΟΡ|ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕ|ΣΟΔ|Α ΚΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞιοΥχΩΝ 3-] ΤΟΝ ΑΕΒΑΔΕ|ΑΚΟ ΚΑ| ηΕΤγχΕ
ΣγΖΥΓ0γ ΤΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΕΝ ΟψΕ|... ΚΡ|ΣΕΩΝ ΕΟ ΡΕΚΟΡ ΜΕ Ο ΣΕΡ| ΕΠιΤγχιΕΣ
έ ¦ Μ
λ ΣΕΛ. Η λ ΣΕΑ. "2 λ ΣΕΑ. "7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα