Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἱ1ο 01
15 ου;;;
ΚΥΡ|ΑΚ|·| 10 |ΑΝ0ΥΑΡ|0Υ 2015 | ΑΡ|0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0934
ΕΤΕ' ΚΡΑΤΑΝΕ
ΔΕΣΜ|Α
Τ|·| Δ|Α|Τ|·|Σ|Α
|·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| Α0Λ|·|Τ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
Α|'ΝΩΡ|ΕΤΞ
Τ|Μ|·|: 1,30 €
Χωρίε... το ευρωηαῖκό 
κοστούμι του ηττήθηκε
στη Ρόδο
' Παραηονα των «κιτρίνων»
για τη διαιτησία
' Ξανθόηουλοε:
Αηό τι5 χειρότερε5
εμφανίσει5 μα5
ααα =_
Φιλική νίκη (3-0 με Κυβελίδη 57 Ι, 90Ι και
Κωνσταντινίδη 54 Ι) του Αρη με Αχιλλέα Νεοκαισαρειαε
ΦΕ==ἑ"ΐ·“- ' Μ» οκ...““ ΜΝ
` κΑι!Πἔ==Μ · ¦ 5
' Παναγόπουλοε: Ο Αρηε
ο “ΑΦΜ ΜΜΜ -_ »_  -¦
Η γ» ο κ
ΑΝΜΝΑ 
Κι λ `
Π “Με"σρσΙὶ8
· “ 'ι 
 ο' 1.0
_  , ιι·
Η ΧΑΜΗΑ0ΤΕΡΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Ε|Σ|ΤΗΡ|Ω
ἶΑοκ - Σ ΓιΑΝΝιΝ
¦ μου" ¦
Ηρθε· νατα 'δουμε -# ' - · 7 χ - κέ:;ΐΜ-: ζ ι
τουε πρώην ησίκτεε του Ν Γ”γ_- >Ἡ.:  ο Ἡ <
Σελ14,15  ·:: ·· ο “μ ΣΔω·- ~
.σχημΜ“¦· - < _ _ 
“Ρ --· . ο., 7: η. > · ' ||¦
` ή :'ενδεκαδαε _ ηο τον Κροατη 2
, Ρ' -· “ ο'
;:,=γ ·° [Μ Σέκα-10,55,
ρ ΑΕΔ|'|αγκοσμιο ρεκόρ! 3 αγόνε5
σε 5 μέρε5 καλείται να δώσει
το βόλεϊ του ΠΑΟΚ
51: ΒΕΡ0|Α-|'|ΑΝ0ΡΑΚ|Κ0Σ 0-0, ΑΕΚ-ΞΑΝ0|·| 2-1 ' ΕΕ: |'|ΑΝΣΕΡΡΑΪΚ0Σ-ΑΕΛ 0-2
ηΜτειΑ.. ενια: :να 
ΗΣ 'η
 γ ο - Μ" _' |'|0Δ0ΣΦΑ|Ρ0
γ 1 - ^γγ'<°Ψ Η" “εΨ“8“ ΜεΜσΙι8 ° Η ` 7 ¦ ' Ε|ΝΑ| ΕΔΩ!
με διηλο οι κυανολευκοι 
' 0ι εκλεκτοί του «Παη» · · ' .. Ε"ΣΜ κΑι
|'|ΑΝ|ΩΝ|0Σ - |·|ΡΑΚΛΣ
για την ενδεκάδα
Μ Σελ 11-13
 . 3288659 |'|ΕΡ|ΦΕΡΕ|Α
σελίδε5
ΕΝ0Ε'|'0
Ἡ Λ 9 ° :Μ Με τη ΜετεοεΡοιη
ΜΜΔ χ ρω;;
- Βρίσκειε αυτό Που θε5
και σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!