Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Με 3 εκοτ. Πωῆείτο1 στον Γκενκ
ΦΕΥΓΕΙ Β ΚΑΡΕΑΠζ
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΓΕΝ ΠΑΕ
ο Προχωρούν έτσι κο· ο· οΠόῆο·Πε5
μετογρσφἑ5 σου θέῆε· ο Στρσμοτσόν·
· Π”ῖ|?Ψἐ··* “
κγΡ·ΔκΗ 1ο |ΔΝογΔριογ 2016 Μεῆ·σσ“ν·6σ$
για τη διο·τΠσ·ο
γ - ΤΙΜΗ 1.3ο€ '. ·'Εξοῆῆο5 ο
· Πω" Ψ°Β°Ρί τ - ι ΙΕ; Α ` Ε ε _ η· ρ |
θα «καθορίσουν», ί .” _  _ η η Ἡ· _- Γ  
Ποιο σο γκεῇορει..7 '  ω στο κοοΠόν1 του Στο|1ΧῇμΠωΞ
“ Ποντόρ'σμ" τ Δ χ_  , ·- ¦  _ :,_
. Γ _
Πέφτει κο· στην 4
εῆῆην·κή Σοὐηερ~ `
Λ|γκ κο· την
ιοηον·κή
Πριμέρο
ἘτοΙμοτ στον ΟῆομΠ1οκό γω το Ί7/Ί7 κοτ το νέο ρεκόρ
Α ώνο
 εἔιβίωΒ"ς
ΠΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕ! |ΠἩΡ|Α! _ ἑΞΐἔἐΕἱῖἑῦρἶἘίἰἑ"Ξ.Ϊ'ΞΞΞἔἑῖΞΜω
“τΤ““··>~·““- γ|ο τον ΠΔοκ κοντρο στον ΠΑΣ ;-¦ῇ 2|?1 
· Φιέστο ετοιμόζετσ|
στο «Γ. Κοροϊσκόκη5» ; ,2
κόντρο στον ΑεΒοὁειοκό