Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
Οι καταθὲτΒ θα πῆηρώσουν τουε μπαταχταήδεε
Χαρακτηριστικό ετιείγουσοε ονόγκτιε προσῆομβόνει η οποίτηση νο διευθετηθούν με κόθε
τρόπο όῆα το «κόκκινο δανειο» και να εξονογκοστΟύν να πῆηρώσουν τι5 υποχρεώσει5 τουε '
 οι συνήθει8 «μποτοχτσή6εε». Αυτό διότι¦ μπορεί νο πέρασε στο «ψιῆό» τοε ειδοσεογροφίοε.
έ οῆῆό οπο τον αρχή του χρόνου ισχύει πῆέον ο κονσνισμόε τηε Ευρωζώνηε για σε” Το καταθέἙΟ/ΟΖ/16 σεων σε Περίι·ιτωοη που μία τραπεζα χρειαστεί χρήματα για ονοκεφοῆοιοποίηση.“ σεῆ.5 _
καιΑκΑτικιι _
· εοιιΜΕι>ιΜ πιανω: . Η”
Με: ο.5ο ε ὅ ·
Μ ΦΥΛΛΟΥ ω7
Τ 0/0' /20Τ θ
Ποῆιτικέ5 αῆητότπταε “ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΩΣ ΑΝΑΤΝΩΡ|ΣΜΕΝΗ ΚΑ| |ΣΤΟΡ|ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΑΤΤΕΑΗ
'Ενααπότα<εππεύγμσΤο»ΤηςΜΜΜς ΜΕ|ΜΑΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΝΔ¦ Ο ΚΥΡ|ΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕ| ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ|ΣΤ'ΚΑ
ἔἐΟἙἩἐίΞΞΜ@;%Ἐ πΟγ ΔπλιΤΟγΝΤΑι ΤιΔ ΤΗΝ ΟλικΗ ΕπΑΝΑοΟΡΑ ΤΟΥ κΟΜΜΑΤΟΣ
Και τους επέβαλεωςαντικείμενο συζήτη- γ ,  · _ - Ο μ  ο
σης...σελ.2ί
Γιατί η Τρόικα θέῆει να
αφανιστεί η επιχειρηματικότητα
στην ΜΜΜ;
Τοκρστοςλεπουργείωςναθέλειναδολοφονήσει οικονομικα όποιον ιδιώτη τολμόει νο σκεφτεί να δημιουργήσει πλούτο
για Την κοινωνία και τον εαυτό του. Με Το
97% των επιχειρήσεων της χώρας να είναι
μικρομεσαίες. ο Μ θα Τις Με ή
να  σελ. θ
Πα όῆθηΠοπ ό α α
Ρ σχἔῆικων κατ=ῆΧ$ε==ί
Δεν γνωρίζουμε αν η κυβερνηση θα επαναφερει' με καποιον τρόπο το περίφημο «ΤΙΜΜ πρόγραμμά» σε - ρουσφετοπρόγραμμα για Την ακρίβεια. Μ
όπως διακηρύσσουν οι Της κυβέρνησης ο _ ¦ η '
λαός συμφωνεί μου Τους και Με Φορές `
 Πρόε6 σε κ μματοε
είναι θέμα χρόνου Η μ ε  κ 8
Τοασφαλιατικόαναιενεταιναγίνειητα- 
Μο τις ΜΜΜ κυβέρνηση της θ Ο
 π ω υπου ε
ΜΜΜ στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγά- ρ Ι
λος“.σελ.ιί
Η πτωση Με κυβέρνπσπε
θ "ΜΝ Μποτσια ΕΝΦΜ'ΖΕ'Α' Η· Ε|Μ| ΕΕ σου Μ ΜΜΜ' Ν" ΜΕθλθΠ'θ ΕΜ"ΡθΠ'θ"Μθ Η ΤΜ
ΜΜθ ΕΜΠ" Η "ΑΝΤΛΙΕΣ ΜθΝΩ'θΠΜ Τ" Μ ΕΕ ΕΝΑ Μ ΜΠΑΤΕ" ΜΜΜ
Ο Αῆέξπε. το περιστέρι και η
Περιστέρια Μία κρίσιμη επιλογή για Το μελλοντης Οι εν λόγω ψηφοφόροι καλούνται να Την ιδεολογική της επανατοποθέτηση δύο υποψηφίων που μπορεί να εγγυΠ χθές ό το | . ΜΜΜ Κεντροδεξιας. αλλό και σύσσωμου επιλέξουν μεταξύ του Βαγγέλη Μεί- και Τον εκσυγχρονισμό Της. Και ακρι- ηθεί Την ανανέωση Της ΝΔ σε όλα τα
Ρο γκρ· Μ ¦ ω Του πολιτικού συστήματος καλούνται μαρόκη και Του Κυριακού Μητσστακη, βώς επειδή πρόκεπαι για μία Τετοια επίπεδα, αλλά καιΤην επαναφορατης
Με" Για "οι φ”  Μ κα να κανουν σήμερα οι 404.000 ψηφο- σε μία κρίσιμη και ευαίσθητη συγκυ- κρίσιμη συγκυρία και όχι για μία ιου- οε τροχιό εξουσίας και σε ρόλο πρώ
 ΤΤ: φόροι που μετείχαν στο πρώτο γύρο ρία που η παραταξη Της Κεντροδεξιας θύγραμμη» εποχή. ο κυριακος Μητσο- ταγωνιστή στη χώρα και στο πολιτικό
ωωΜ' με τους ¦Μ πόντο πρώ- των εσωκομμαπκων εκλογωνΤης ΝΔ εχει αναγκη περισσοτερο παρα ποτε τόκης προβαλλει ως ο μονος εκ Των γ σκηνικό.. σελ.4
τους,αντίναμείνειηχώρατου.... σελ. 3ί `
ορθοῆογικόε τρόποε υποῆογισμού των συντόΕεων Περί ερεύνηε '
ί ' ρ ΤοασφαλισΜόείνωτοθεμαπουαπασχολείαΜπςΜ,όκμόνοόλουςτως Ώρεςατελείωτεςοιεπιστήμονες γραφουν προγραμματα επανω αεθεματαπου
Είναι ο Ζ|ντάν προπονητηε Έλληνες, αλλύ και Το, λανθασμένα λεγόμενο. «κουαρτέτο». Οι μα 'Ελληνες συντα- έχουν εκπονηθεί απότα κεντρα Των χρηματοδοτικών πηγών. Οι επιστήμονες όμως
ΙΜ και; ειούχοι γιατί κινδυνεύουν, κατά το μεγαλύτερο μερος. να απολεσουν ακόμη κοιτα Με κανόνα δεν έχουν λαβει μερος στον σχεδιασμό  σελ. 24
Η ρεόλ Μοδρῇης προχώρησε στην (Νὰ δικαίωμα επιβίωσης, ύστερα από πολύχρονη εργασία. με καταβολή.. σεΜ0
θεση ενός πραγματικα δύσκολου έργου
Φον Νεων ΖΜόγ_ Μπορεί ο Γάλλος Περί Με ακμήε και τικ ...παρακμίιε των ιδιαίτερων
ἔ βετεράνος (Μέρος να σωθεί Μο ύψος ο αποχαιρετισμόε του ΚΜφτπ · φροντιστηρίων
Ξ των περιστάσεων; Μπορεί να γίνει προ- Στα ύστερα οθωμανικα χρόνια πολλοί ήταν οι νεοι της υπαίθρου χώρας, που δεν Ξεκίνησε ως ένα εκπαιδειπικό πρόβλημα Εξελίχτηκε σαν μια ξεχωριστή Μαιανἔ πονητής;... σελ.27 όντεχανΤονζυγότουκαΤακππήιαεβγαινανκλεφτεςσταβουνό“. σελ.2θ ΜφροντίδαΤωνγονεωνπροςταπαιδιότους“. σελ. ί2