Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Η ανώμαλη προσγείωση στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"|"|"' "' "Η" '|"|"
9"971108"ἑ23101η|
την Κυριακή
μετο ΒΗΜ`
7 έγκυρα
· και Μπραν
ι ενημέρωση
θΕΑΤΡ'ΚΕΣ
ΜΠΑΣΗΣ
Δύο _
εισιτηρια
στην τιμη
του ενοε
ΗΜΜΜοἑ°
ΣΕΛΙΔΑ 5
μια· και Τό
Μ ΑΜ ΜΡ
το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΛΥΝΣ Η. 'Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: Μ '. ωΜ°Μ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡιΟΣ ΜΜπΡΑκΗΣ
Ειοε ιδρύσεω8 1922
Ετο$ 949 - Αριθ. 16435
"ΗΜ" 10 ΜΥΜΥ Μ· Κεντρικό γραφω: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28 © το ΒΗΜΑ ΑΙ 
τΜετό τα αυτό. ΓΜρίου τη. Νύσσπ8 ιζ· 211 365.7000. Επιαιι: τονιτπα@σο|Μ.ἔ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Ανατολη 07.41 - Δύση 17.24. Νέα Σεληνη 'πτετπέι: Μρ7/Μ.ιονιτπ8.ετ Οργανισμό Λαμπρόκπ ΑΕ. ΤΙΜΗ
Η ΦΟΤΕ|ΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
χ   . ';
Βιβλιοθπκπ
από το μέλλον
στη Βέροια...
:Ν | Σ
ι .Ι υ ἴ
._-ν__ Ι τ
κ. λ · .¦
...το φαινόμενο η
Παπακαλιότπ8 ι
ΣΕΛΙΔΕΣ Α16-17 ι
ΜΜΜ ΜΜΜ ὲ
Λούκ05»,
το παρασκπνιο = «
και οι δελφἰνοι
ΠΟΛ'Τ|ΣΜΟΣ. ΣΕΛΙΔΑ 8
 τΡΑιτΕ2Α πειι>ΑιαΣ γι“τ“ε“6“εν““Μω
για οι οφειλές μας φθανουν
_ η κάθε χρόνο το ίδιο περίπου
ΜΝ"   ·  Ποσό ή και "Μ"ἀνω_ Δεν
Ι _ . ~ ο δ θέ' Ι '
«:εθαβουν» ι Οι πολλαπλοι τἔο“οἔἔἔ ἶ: ἔδ==ἔζἔἔν
ί το 45αρι; σφραγίδα
ι τπ5 17Ν
ι ληλογραφία τους. ΣεΛιΔΑΑ26
ΜΑΧΗ ΜΕῦιῦΜΑΡΑκΗ - ΜΗτΣοτΑκΗ
Ξ ΟΓθ811 τοστ για τον Τσίπρα το Ασφαλιστικό
.. ·| ζ '“ Σὡἱ< Ρ γ
χ =     Η ανώμαλη
 #   στα συντόξει8
._ αδ
Μειώσεις 15%-ΖΟ% στους νέους συνταξιούχους
Περικοπές και στους παλαιούς απαιτεί η τρόιι<α
ειὡσεις από 15% έως και 20% για τις νέες
συνταξεις. και από το 2018 για τις ήδη κατα- «Το Βήμα» ευχαρίστως:
βαλλόμενες, όπως και περικοπές 10% σε εφόπαξ πΜΧωρ£Ι ΜΜΜ τη θεση
και 30% στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων, το" ξ"ρ'°" ΜΡ” ,
προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. ΣΕΛ|ΔΕΣ Α3. 824 στον  οφ”
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ0Ι
ΑΡΙΘΜ0Ι ΕΩΛΕΣ
ΥΠ0ΣΧ ΣΕΙΣ
Αληθειε5 και ψέματα για το Ασφαλιστικό
Γ ΡΑ Φ Ο Υ Ν :
Μανος Ματσαγγανης. Πόνος Τσακλόγλου.
ΣΕΛΙΔΕΣ Α1Ο-11 Πλότων Τηνιος_ Γιαννης Βρούτσης
ετιΕΝΔγτικοΣ οΔΗτοΣ _κσ;τλὴιιΜιπι 7
ντός του 2016 πρέπει να
αποπληρὡσσυμε στους
δανειστές μας χρέη 12.8
δισ. ευρώ περίπου. Αλλα και
Ο Κίτρινος» Δρακοε, π σύγκρουση
στα Συρία και οι αγορέ8 το 2016
οι δανειστές μας με βαση
το τρίτο Μνημόνιο σε δόσεις υπό όρους. 0 κύριος
όρος είναι η θετικη αξιολόγηση των προσπαθειών
της ελληνικής κυβέρνησης
εμφύλιοι
` στο σφαγεἰο
τπ8 Μ. Ανατολπ5
να νέα, επικίνδυνο κεφα
πανεμφόνιση» του
ΗπρὡτητραπεζασιηνΜα
45αριού της 17Ν σε δο- η λαιο στη Μ. Ανατολη με Η για ΜΥ ανακαμψπ της ελ:
λοφονική επίθεση σχεδίαζαν την εκτέλεση του σιίτη κληρι- ι Μνικπςροικονουιρς. Αυτη
οι «Πυρἡνες» μαζί με τον Χρ. ι κού που επιδείνωοε ραγδαία τη στιγμη εκκρευει τι ΠΜ
Ξηρό, όπως αποκαλύπτει η αλ- ” τις σχέσεις Σαουδικής Αραβί- γ Συνέχε·αστησεΜδαΜ
Ι ας και Ιραν. ΣΕΛ|ΔεΣΑ18-19