Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Βασιλικό κόμμα" με... ελάφρυνση του δημοσίου χρέους
Newspaper website Website
Recognized text:
7$κ.“'£'ἱ;ῆΞ
το ·ΑΝοΥΑΡὶογ ' Δ 
 -<  ·- ΜΒΜ ΜΜΜ
 Μ" Μπακ
 ΜΑΧΗ! Μ οι ΣιΩΜΣπΣ
  ΤΗΝ οΡοοΔοΞιΔ ΜΜΜ"
 -~!_6' “.“ :έ ' Δ~¦.!,
,ἔΑἙἔἑ ' 
ΞΕΛ|ΔΕΣ 6-8
Ύ ΤΟ ΜΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΙΓΚΙΜ ΝΟΜΟ
Δ, έρχεται"'χωρίς τίτλο" ο Βασιλιάς!