Πρωτοσέλιδο Μακεδονία: Οι όμηροι, οι επιβαρημένοι, οι απεγνωσμένοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02 [ΜΔ- Μ ...η σε
ά· ΜικΡΩΝ Απαντα!
Η τέταρτη επιχειρηματική Εεεαίηα Εσι
Σήμερα στη «ΜτΚ»
τίοη της |£ΑΡ. η ι.εεαῖηα Νοιηοη 
ιη Μπακ, εκδόθηκε το Δε- κέμβριο του 2015. Περι' , λαμβαγει τις 500 μεγα~ ή λύτερες βάσει κύκλου
εργασιών επιχειρη'. 'σεις στην Ελλάδα
' που διοικούνται από
ι γυναίκες επιχειρηι ματίες ή στελέχη και
` παρουσιαζει αναλυτικά τα ευεεεεε ετο- Είθε γυναικείας επιχει
ρηματικότητας στην ελληγικη αγορα.
ΜΜΜ ΔΩΡΕΑΝ 84080 Μπακ
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΛΚΗΣ
Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ιδρυτής κ. |. Βελλίδης · Δρ. Φύλλου 30.295 · Ετος 1050 · € 2.00 · Τιμή με προσφορές € 4.00
ΨἩΝ.ΜᾶΚ'Ηθε.9Γ κγΡιΑκΗ τσ.στ.2οτε
"ΕΜ” Μ^Ξ'Μ°γ Το «Μ ΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ» Μ Ε ΤΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ| ΚΟ Φ°Ρ°^ο"κ° ,
Το 2016 Ι Οι ΤΟ αλλαγες
μπηκε με του 2016
το... αριστερό | ο μ Η   Τι πρέπει να προσέξουν για Φέτος οι ΦοΗ αστάθεια σε όλα τα επί- Ι ρολογούμενω·
πεδα απειλεί τον βασικό  50- 
  σι επι α η εναι
για τη νέα χρονιά και δυ- ¦
σκολεύει την έξοδο από Ι ΝΕΑΠΟΛΗ-ΣΥΚ|ΕΣ
Μ” Ο' (Με ωσ ένα' Μάθημαζωής
)) 3 γν μ από «διαφορετικά»
· · Ι παιδια, που μαθαίνουν
ΕΚΛρΓεΣΝΔ Παραδειγματα με ολες τις περιπτωσεις να ζουν αυτονομα
Που κρινεται  γ, , γ Ι __ Μετά τα Κέντρα
, - η __ τι ί ι ° τ Δημιουργικής Ασημερα ζ γ Δ η πασχόλησης ΠαιΠ μαχη, Ι ' διών, ο δήμος δητι εΌ μερωγει μιούργησε μόνι
για το κό μμα μη στέγη για άτομα με αναπηρία.
»6-7 )) 22, 43
ενη. ΣΤΥΛ|ΑΝ|ΔΗΣ ΜεοοΔοΣ επΑιι_ι_ε
' -· τ Εγινε της μόδας
ΑΕ ε Ά ἔτι ρ Δ ιι ίἔίιλ το ολΦΩβητΟ
“ “ “ “ ' των τυφλών
για να βελτιώσουν τη θέση τους, είναι τα μεγάλα θύματα της μεταρρύθμισης.
Η "ΜτΚ" επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τα
θολά σημεία με τη βοήθεια του Γ. Σωπασή,
Αύξηση έως και 1.000% των νέων που
ι ήδη συνταξιούχοι εμΦανίζονται
να διασώζουν το εισόδημά τους μέ- | |
μαθαινουν τη μέθοδο Βτα111ε
«Ο  χρι το 2018. Οι μελλοντικοί θα λά
βουν συντάξεις εμΦανώς μικρότερες από
Μἔιμαρακης αυτές που θα παίρνουν οι συνάδελΦοί τους δικηγόρου ειδικευμένου στα ασΦαλιστικά
κερδισε την οι οποίοι πρόλαβαν να συνταξιοδοτηθούν. θέματα, παρουσιάζοντας βασικές ερωτήσεις
εμΠιστοσ0νη Όσοι έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συντα- και απαντήσεις. ΠΑΡΑΜγο| ΣΤΗ ΣκΗΝΗ
· ξιοδότησης αλλά δεν έκαναν χρήση του, επι- ( · › Ι
του κωστα, λέγοντας να παραμείνουν στην εργασία τους   -49 ( Μ οκμΠεθ › αΓ| Ο
Καραμανλη» την Αναστασια
)) 5 Συγκρούσεις στη μάχη να βρεθεί ζεστό χρήμα από τη Φοροδιαφυγή »Π ρεβΠ και το ΚΘΒΕ
Ι · Ι Ι Το αριστούργη
ΓιζαΦ0υν στη «ΜΚ» ΛεΦτα με μπανανες¦ σφαιρες μα του ουίλιαμ
Γιωργος Σκαμπαρδώνης · · · Σέξπιρ οκηνοθε- '
Γιώργος Κύρτσος σε αστακούς και  ιστοριες τημένο με έναν
Ἡἔ;.ΜἔἑἑΒἶς Το Φιλμ της ζωής του Μάκη Ψωμιάδη ακροβατεί μεταξύ διαφορετικό τρό_
ΆγγελοἔἰοΜκοτἔἔνης πραγματικών γεγονότων, αστικών μύθων και Φρασεο- πο ζωντανεύει
Νίκος Δημαράς ΜΜΜ που τσ“Κιζει ΚόΚαΜ· στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.
Ν ίκος Βολωνάκης
»ΒΟ-Θ] )) 54
Δημήτρης Πατσέκης