Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~ _τι
ιδιοκτησια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
0|ΑΔ||(|ΕΣΤ0Υ ΝΕΟΥ
ασφαηιστικού συστηματοΞ
>Ευνοημὲνοι και ριγμένοι “Χανουν ηοῆῆα οι νοικοκύρη6ε5 ΕηιΒραΒεύονταιοιμηαταχτσηὁε5 και"
 έ!- .. Πο: ·
Εκδοτη5:Κωνσταντινοε Μητση5 ΙΟιανουαριου 2016 · Αρ.Φύῆῆου 944 · Τ|μῇ Ϊ ευρώ
ιυ,ιι του
ΗΜ ΣΤΗ «ΜΚ»
“Κα κεκτυτιο το σχεδιο
- -  Κατρούγκαῆου»
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α ο” κι = . ΓιΑΝΝΗΣ
“ η  ΒΡΟΥΤΣΗΣ,
Νεοε ηροε6ρ05  ΜΜΜ
σημερα ο  κοκηο6ωνη.Δ.
Δεδομὲνη η ενοτητο, ειτε εκῆεγει
ο Μει'μαρακη5 ειτε ο Κυριακοε
Σελ 4
||ὁἩΤ|ΚΕ|ΜΞἩΚΕἶ θγΡ^ Β
εε Ο' Ο α εε ·
κο' ο ΕΝΦ|^ γ Η “ΒτΚ» σκοραρει
_ _ και σα5 στεῆνει ταμειο
Δηο 8% - ι 5% οι μειωσει5 στο . .
Περ|οοοτερε5 Περ|οχε8 Προτασει5 για τα Παιχνιδια
ΜΒ του Στοιχηματοε
Σω. 2ο
Ε|ΣΦΟΡΑ · χ
ΜΜΜ Μ” ¦85%! Παγωνουντην Ευρωπη
Νεο Βαρη η το των οι εηιθεσει5 στην Κοηονια
ε|οοὁΠμΟτο Μ Ι 2 Τρομο στην Ευρώηη αναῆογο με σε τρομοκρατικεε επιθέσειε στο Παρισι και αῆῆού Ξ _ τ
' ηρ0καῆούν οι συντονισμένε5 -αη' ο.τι φαινεται- εηιθὲσει5 προσφύγων και μετα- 
ναστών απο τη Συρια. την Αῇγερισ. το Μαρόκο κ.ο.κ. εναντιον γυναικών στην ΚοκγΒΕΡ Ν Η): Η ῆονια και σε αῆῆεε ηοῆει5 τησ Γερμανια$. Οι καταγγεῆἱεε φαινεται να εηιΒεΒαιώνο- “ΑΡΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Μοροθὡν|ο5 νται καθώε και οι ηῆηροφοριε5 περι Βιασμών. ακομα και ανηῆικων κοριτσιών. Η ΣυγΚρουσ"
, κατασταση τεἰνει να ξεφύγει απο καθε εῆεγχο. Και οι ετιιητώσει5 αυτών των ενερ- Σ κ ι
δ|0Πρσγμοτευσεων γειών φαινεται ότι θα ειναι η αύξηση τησ ξενοφοΒια5 και του ρατσισμού στι5 ευρω- · ^ρΠΒ'05 ' φον
. , “Με χώρε5. που δειχνουν να μην έχουν ηῇὲον ανοχη ηροε τα κύματα των μού- . “ ,
ῇ .Μην ΘΕΜΟ ΟοφΟῇ'οΠκο κο' 080- σουῆμύνων μεταναστών που ερχονται στην Ευρώπη. Με αὁηῆε5 ακομα εηιητώ- Ο' μεγΟῇ9' φωνα κο' Ο' εΠ|Πτωοε|5
Θωθ" Σεπ η, ο σει5 για τη συνοχή των ευρωηαϊκών κοινωνιών. Σω ι 8 Υπ] την Ευρω"
Σελ 23