Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Σούπερ κρίσιμη και πολύ δύσκολη
η αποψινή ποσοι αναμέτρηση
με το συγκροτημα του Λοιιτσεσκοα
Δ η Ι
" _ " γ
Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Μελ. 32
Θ και ο «Μήπως»
οιινεχιτειαι
κ Γραφει οΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|Ν0Σ .ω 9
ΑθΛΗΤ| κι·
καθημερινή αθήηιική ειρημεριοα
Ματς - «κήειθί»
με =ανθπ στο θΜή
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ έχει το ρεπορταζ για με σκέψει5
ΣοΒΒοτο 9 'ονουοριου ΖΟΤ 6 / Φυλλο ΤΟ77 (2277) / ε 1730
Τα εύσημα στην αμυντική τετρα6α τησ πωπω
και τον Κορθερο, εδωσε χθεε ο Γκοιισταβο Πογἑτ
  ι [ΠΜ του ΜΤΒ
Το ακοοκινο· ιοιι ιιροπονηι της αικ- @Μ Μ Μ
|"| " ΙΒΝ" 'Μ' ""ΦΦ"" "Μ¦ Ποια είναι η οριστική αποφαση για το προφίλ
"ο "°"ῇ ψῇε|"° "Π" | 'Π του επιθετικού ποπ θα παρει η ΑΕΚ και ποσο
_ προχωρημένη είναι η αναζητηση (σελ.5)
· ΜΜΟ" "Ο" ""θ 'θ ΝΠ( Με Ι 
ΜΜΜ “ΚΟΝ   
Μ·ι““ααΜ μπαινουν
“ΜΝ μια. ¦¦¦¦ “η
Υπέγραψε ο·Ντιοντε Κριστμαε και έθεσε ψηλή τον πήχη με το... καλημερα
Ο Η ΑΕΚ ΠΑ ΤΟ ΜΠΟΝΤΟ ΤΗΣ Ν'ΚΝΣ ΜΕ ΑΝΤ|ΠΜΟ ΤΟΝ ΜΚΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΙΜΜ), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕΝΚΑΝΟ ΠΟΥ ΟΑ ΚΑΝΕ' ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΜΑΜΑ!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΡ|ΠΟΛΗ: Κωσταε Παρασκευοποσλοε