Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Παΐσιος & "μάγισσα" βάνγκα!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
]ὴ7=¦Τ“/ ε ω- -εμέ
. Χ ¦ ¦ _ | ι ¦ Ί ,
9|ΑΝΟΥΛΡ|ΟΥ  ι  Ι _ Φ
20% η η Ϊ ι  ῦ
  ¦
350 ΕΤΟΣ ·πῆῖ Π βιαέιἩΞἶτἶ[“σεΓ ζ Γ '
ΔΡΥ. ΦΥΛΛΟΥ ιι Βια!” αν χ  μ ·
σουτ) 887ι _ι~ι;“ιιιιι μ. ΔΗ; ι ι ι
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ ιζ `· Και έιιἔἶιἩΟι ι : · "
ῇ ΝΕΠ. `-“ ιι! ζ `ἰ Ι 589::
-ε ε ε ε ι
ιιΠ ΠΠ^ΕΜΠΣ ΤΩΝ ΦΩΝΗ
πι ΔΠ@ΜΜ ΜΒ@Μ
ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ “ΑΠΟΚΡΥΦ|·| ΓΕΩΠ0Λ|Τ|Κ|·|"
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5¦23
"ΜΜΜ" ΜΜΜ!
"Ο Γ παγκόσμιας πόλεμος αρχίζει από Καρέα" και ποιας θα σώσει την Ελλαδα