Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3184O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΕΛΙ∆Α 13

«Ρεβεγιόν»
στο Κέντρο
Επιχειρήσεων
του Σ.Π.Α.Π.

Πραγµατοποίησε ο Γενικός
Γραµµατέας Πολιτικής
Προστασίας κ. Ιωάννης Καπάκης

ΣΕΛΙ∆Α 2

Πρακτική άσκηση των
µαθητών σε φούρνο
Εργαστήρι Ειδικής
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Αγίου ∆ηµητρίου

ΣΕΛΙ∆Α 9

Ανακατασκευή
γηπέδων µπάσκετ
και κατασκευή
Εθνικού Σταδίου
Τι συµφωνήθηκε στη συνάντηση
του δηµάρχου Πετρούπολης µε
τον ΓΓ Αθλητισµού
ΣΕΛΙ∆Α 7

"ΑΠO ΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
∆ΙΠΛΑ ΤΟΥΣ"
Την υλοποίηση της νέας πρωτοποριακής κοινωνικής δράσης "Από την πρώτη µέρα δίπλα
τους" ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου. Η συγκεκριµένη κοινωνική δράση απευθύνεται στο "θαύµα της ζωής",
τη γέννηση ενός παιδιού.
Πρόκειται για µια καινοτόµα, στοχευµένη κοινωνική δράση, που θα παρέχει στις µανούλες,
µονογονε κών και ακραίας φτώχιας οικογενειών, όλα όσα χρειάζονται για να φροντίσουν τα
νεογέννητα παιδιά τους.
Παρέχονται ολοκαίνουριες κούνιες, καρότσια, όλη

την προίκα του µωρού, γάλατα, πάνες, κουβερτούλες, µπανάκια, ρουχαλάκια, µπιµπερό, πιπίλες,
αποστειρωτές, κρέµες κ.α.
Ο κ. Παχατουρίδης ευχαρίστησε θερµά τους εκπροσώπους των εταιρειών που στηρίζουν τη δράση, τους φορείς του ∆ήµου που την υλοποιούν και
όλους όσους συµµετέχουν. Αναφερόµενος στους
λόγους της δηµιουργίας του προγράµµατος, ο κ.
∆ήµαρχος τόνισε: «∆εν µπορούµε να προσπεράσουµε τις µανούλες που αγωνίζονται µόνες τους
και σε συνθήκες ακραίας φτώχειας µεγαλώνουν
τα παιδιά τους. Γι' αυτές δηµιουργήσαµε τη δράση
αυτή µε µεγάλη έγνοια και πολύ αγάπη».

Με κάθε λαµπρότητα τα
Θεοφάνεια στη Μεταµόρφωση
Με την δέουσα λαµπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και ο
Αγιασµός των υδάτων στη Μεταµόρφωση, παρουσία του
Αντιπεριφερειάρχη βόρειου τοµέα Αθηνών Γιώργου Καραµέρου.

ΣΕΛΙ∆Α 9

Ερώτηση της Μαίρης
∆ιακολιού στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµαρουσίου για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην
οδό Φραγκοκλησιάς.

Πρωτοποριακή κοινωνική δράση του δήµου Περιστερίου - Παρέχει
σε µανούλες όσα χρειάζονται για τα νεογέννητα παιδιά τους

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ,
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΕΛΙ∆Α 3

«Θα δοθεί εντολή
στις αρµόδιες
υπηρεσίες να
διενεργήσουν
αυτοψία;»

Μετά από πολλά χρόνια, ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισµού και απόφραξης φρεατίων
οµβρίων υδάτων στο δήµο Βύρωνα. Η ∆ηµοτική Αρχή προτίθεται να εκτελεί τις εργασίες
ανά διαστήµατα και για όσο χρονικό διάστηµα
κρίνεται απαραίτητο.
ΣΕΛΙ∆Α 8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα