Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| Καθημερινή Μια ητικὴ Εφημερίδα
της Ιξρῇτιι
ΤΙΜΗ Ο¦6Ο Ε.
Ε. ΜΑΗ: Πθνν[email protected]€ΙΞΟΠ£18ΚΠΠ8.ἔ1^ ΝΕΒ: ιικινι7νν.αἔοΠ€18Κ1Μ8.μι ΤΗΝ 28210-74544 ΡΑΧ: 28215-01509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.984 (4-1943)
Σε ενο ιιιιιιιι
ιι ιιιιιῖιριιυιι
του ΣτΕ ιιιι
το ιιερυϋρυιιιιι
σελ.3¦16
Αρχίζουν τιι Δευτεριι
οι Χειμερινές Εκπτώσεις
“ 40 , -  
   80% 
Πως ιιρειιει να ιιιιτιϋριιυει ο ειιιιοριιιοο κυριος
πριν ευρο των ιιιιῆυεΒιιιιιιίιιι στο Με;
Δ1αόστε ακό α... υ|'ιιινιιο
· "Κατω τα Χέρια από τις συντάξεις" 
- Διαμαρτυρία στο ΙΚΑ Χανίων σελ.16 ά |
_οΣΥΜΜΜ εγινε ιιρωιιο
οπινΈ.νωοτι Γιατρών ΕΣΥ ν. Χανίων σελ.5  
· ΜΜΜςΤουριαιώςΑΜλΜς .................... .. σελ3
ω"“ΜρΜ ω” ιιιιιιιιι|ιιυιι
· Η αναιοθτιοιολόγος μιλά ,
για το θανατο ως 4Χροντις Μελίνας σελ.15 
· Οι Μύτες μας ΜΠΟΝ το δρόμο "Μ Ϊ" 
να Πε ΜΒΜ ................... .. Με
πολεμικές ειτανορθόσεις σελ.4 φ
· 72% κούρεψε το Χρέος του ουναξιούΧος σελ.6 
· Μ συνεδρίαωι του ΔΣ ως ΔΕΔΙΣΑ σελ.8 
Προσφορές όλο το χρόνο για
τους δικους μας ανθρώπους
Ο "ΗΜ Σμ|° το κιλό
ο Μυρτώο & ρωταω χοιρινή σου Με το τον ________ 
'Σ°^“"°ΣΜΝ°ΡβΜ του ..................................... 
.............................................. .Με · Η
ΜΜΜ Με Με ΜΝ Μ Με Με ῦΧΜΓ.....
· Με 2ου ΜΜΜ Ρύζι Κορολίνο ||ιρι___.___Ξό Ξ@ ερτ
8/ Με έως1£/'||8
ΦΜΑ ωΜίΜ0ιο| ..................................... 
· ΕΜΜΑορ6Μντρο 2" ....................................................   “
· ΕΛΜΑΣΣερβω10Η2/Μτμχ&ΒρρΜυ 20τμχ.... 'ο
· ΕΛΜΕ των Κουζίνες Μι· ................................... ..
Προσφορές ιανουαρίου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα