Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέοι μισθοί δύο ταχυτήτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
  ο ΛΣγΜΒ¦ΒΑΣτοΣ
ΝικαιανΜιταηαΜταΠαΠια© Ο 
ΠΑΥΛΟ Σ|Δ|-' ΡΟ|-|0γΛΟ
¦ . .. . ξ.
η Ο ΑΣγΜΒιΒΑΣτσΣ έ
0979) Ξ'
Τιμη 130 € β € Π έκδοση με τις Προσφορές) - νι·νιινιι.ε-τνμαε.ωΜ
ΑΠ0Δ0ΧΕΣ-ΜΛΜ0Υθ Γ|Λ ΚΥΒΕΡΝΗΤ|Κ0ΥΣ ΣΥΜΒ0ΥΛ0ΥΣ
ΜΜΜ <<|'|ΛΓΩΜΛ>> Γ|Λ ΜΠ.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ0ΥΣ ΣΤΟ Δ|·|Μ0Σ|0
ΝΕΟΙ ΜΙΣθθΙ
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤ|·|ΤΩ Ν
για «ημετέρου5» και υΠαῆῆήῆου5
ΕγΝσῖκΕΣ Μ|Σ00Λ0Γ|κΕΣ διατάξεις για όλους τους ||||Π"Ϊ" 'ίΡ0"Μ| αιιιΜΕιιΕιιιιιΡιιτ
συνεργάτες και μετακλητσυς υΠαλληλσυς των κυβερνητικών στελεχών αΠσκαλυΠτει η εγκύκλιος του υΠ. Σ | Ν
Οικονομικών 
0| Δ|ΕΥθΥΝΤΕΣ των Πολιτικών γραφείων θα αμείβονται Β  Η ὰ
με τσ υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο για υΠαλληλσυς  Α . κ
ΠανεΠιστημιακης ΕκΠαίδευσης με ΠρσυΠηρεσία 38 ετών! Διευθύνων σύμβουλος στη
ΔΕΠΕΝΕ για τσ ρωσικό αγωγό
ΜικΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕ|Σ αηοδοΧών σε 4 ετήσιες δόσεις για ο άνδρας της Χαράς Καφαντάρη
3" 0.000 δημοσίους υΠαλληλσυς, μηδενικές μεταβολές για
Π η' ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
Ε ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
τους υηόλσιησυς 140.000, Πάγωμα και στις «ωριμάνσεις» οι Νεοι ΜΝ ΜΠΟΜΠ ΔΗΜΞἔΝ 2
ΑΝΑΛγτικοι ΠιΝΑκΕΣ Με το Νεο Μ|Σ00Λ0Γ|0' ι ι  ἐ Ξἔἔ ίἔἔἶ η: Ξ
ΕΒΕΑ ΚΑΤΑ ΕΡΓ0Δ0ΤΩΝ ΠΑ Το «ΝΝ» ΣΤΗΝ ΛΥ:ΗΣΗ Ε|ΣΦ0ΡΩΝ ι
κΛ0ΝΤ|Α Σ|ΦΕΡ Σ|Ν'|'| η τη -Π . .ν π» » - «ΞΥΛΟ»
 “ έ γαμω Η!!! ΜΠΑΝΥ"
 αν ο ,
 ιιιιιιιΕιιιιιιιΕιοΕιι
Ε-έλἩΞἔΔιο Ρετ οι ΔΥΟ ΜΟΝΟΜΑΧ0ι
- Πλ ΤΗΝ Ματ. ΤΗΣ κγρ|ΑκΗΣ
Γη - ΜΕῖΜΑι>Ακι-ιΣ¦ «Είμαι μακριά αΠό
 _ _¦ε Ξ: _ Χ ακρότητες και λαϊκισμό, τον
Ξανά στην Πασαρέῆα ΘΡΠΣκεγΠκΩΝι Ενστάσεις αΠό την τρόικα και Φεβρῦ=ΣΒΐο"κἩἑ“ Μ"
τα σουΠερ μοντέῆα των 808 Σ ΣΕ^· '5 για τη Βασική σύνταξη των 384€ ΜΗΤΣ°Τ^κ“Σ= «χρειάζεται ανανέω·
ση, θα φέρω στη ΝΔ. Πολίτες Που
ανήκουν στο μετριοΠαθές Κέντρο»
 ί] ι]
ΣΕ ΕΞΑΡΣ|-| Η ΕΠσχικΗ κΡιΣιι. ΑΣΘΕΝΗΣ Η Μ|Σ|-|... ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα