Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΓΕΚΕ · 24-25
ΕΠΕΝΔΥΣΕ|Σ · ΙΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ · ΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ · Β
Κρίσιμο διλήμματα για Ρελόνς των «μικρών» Ποιοι Ποντόροον
τους «νοικοκοροίοος» στο δΠμόοιο έργο στο τουριστικό ράλι
ΕΤ .00111
'Πόρο οι· 'Με
η;; στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
'Ετος |9ο ο Αρ.Φόλλοο 929· 8 - |2|σνοοσρΙον10Ιό · Ο'
ΑΙΡΗΑ ΒΑΝ( · ΙΙ ΔΕΠ · Μ
Μο ών
Μ.ειπο2ὸ8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΣΤΠΡ ΠΑΛΑΣ · Ι5 ΚΑΡΕΑ|ΑΣ · Η
ΕΙΣΗτΜΕΝΕΣ: ΠοιΕΣ ΨΑΧΝοΝτΑιτιΑ ΝΕΕΣ ΕΞΑτοΡΕΣ τη 
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤ|·|Ρ|0
Το «βορ·ό χορτ·ό» που μπορούν - υπό όροος- νο ξεχωρίσουν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΑ. 8-9
9 77] 08 53 000 το ΕΠΕΝΔντ·κο ·Ξι>ι·ΑΛε·οΤΜ