Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Κινεζικός ιός" χτύπησε το ελληνικό χρηματιστήριοRecognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2Ο”|6 2709 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5599
Οι Δείκτες της Γενικός Δείκτης κινηση Μετοχών
ί.000
ημέρας
500.75 4.35%
ωννν.κτἰΜα'ἱείἱτἱο.9τ
τα.. 500¦75
Τ'ΜΗ '¦5 €
 Ανοδικές 2 Ο
π8αΑωωοω Με τα Μ .....  .................. ..
Π8Ε/ΧΑ.Μ002ρ 700.02 στα Μ ΜΜΜ 80
π8ΕιχΑΜυ8Μοω ι.235,87 ἐι.7% ”ο , ,  ..., 
σώσω Με ι282,2ι στα Μ ἔ ΜΜΜ φ θ
ΜΜΜ-Μ. ΧΑ. · 2."ί.39 ·3.ί5% "ί" 28" Ν” 2'”2 ?Η ........................................ ..
ΕΠ|ΔΕ|ΝΩΘΗΚΕ ΕΛΕΩ ΜΝΑΣ ΚΑ| ΓΕΡΜΑΝ|ΑΣ το ΕΣΩΤΕΡ||(Ο ΑΡΝΗΤ||(Ο ΚΛ|ΜΑ
€€|(|ΝΕΖ||(0Σ |0Σ»
χτύπησε το εΜιινικό χρηματιστήριο
ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες - Αδυν
Δε; - .-`>
Σε αμφισβήτηση τίθεται
 το «Μηυατγ επεσε»
Ανησυχία προκαήεί στις αγορές η πορεία
της τιμής του πετρεήαίου. που χθες
υποχώρησε σημαντικά. «αγγίζοντας»
μάήιστα και χαμηήό 42ετίας
'ί' ΓΡΑΦΗ Ο ΧΛΜ Ρ ) Σ μελι ί#/=.
σε χθες την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ο κινεζικός "πυρετός", με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να
χάνει με ιδιαίτερη ευκολία τις 600 μονάδες και το σύνολο των δεικτοβαρών
Σ ε ανώμαλη προσγείωση οδήγη
, μετοχών να υποχρεώνεται σε σημαντικές ρευστοποιήσεις.
Παίρνοντας από την αρχήΙ αυτό που
φάνηκε με το "καλημέρα" ήταν ότι οι ενεργοί παίχτες δεν μπορούσαν να
`. προσπεράσουν τις ανησυχίες που
δημιουργούν οι τελευταίες εξελίξεις
στο Χρηματιστήριο της ΚίναςΙ οι πυρηνικές δοκιμές της Β. Κορέας αλλά
και οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου
που δεν προεξοφλούν και τα καλύτερα για την παγκόσμια ανάπτυξη, με
αποτέλεσμα οι ρευστοποιήσεις να
δώσουν δυναμικά το "παρών" και να
διαμορφώσουν ένα άκρως αρνητικό
κλίμα.
Το σύνολο των δεικτοβαρών μετοχών
βρέθηκε υπό πίεση και όσο οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές διευρύνονταν με το άλλο ανοιχτό μέτωπο
αυτό τις Γερμανίας (με τα τελευταία
αμία (υπσ)στήριξης των 600 μ.
δραματικά γεγονότα στην Κολωνία να
προκαλούν πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της χώρας) να επιβαρύνει την κατάσταση τόσο η πίεση βάθαινε και ο γενικός δείκτης τιμών ερχόταν αντιμέτωπος με την περιοχή των 600 μονάδων.
Τελικά η πολυπόθητη στήριξη δεν επιβεβαιώθηκε και οι 600 μονάδες αποτέλεσαν παρελθόν με τον Γενικό Δείκτη Τιμώνναφθάνει έως τις 582¦86 μονάδες και να ολοκληρώνει την συνεδρίαση στις 590¦ 75 μονάδες με πτώση
κατά 4¦35%. Συμπληρώνοντας την
τρίτη κατά σειρά πτωτική συνεδρίαση
με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα επίπεδα των ίί3¦4
εκατ. ευρώ. |διαίτερα αρνητική χωρίς
αμφιβολία η τελική εικόνα της αγοράς
με 21 μόλις μετοχές να διασώζονται από τις ισχυρές ρευστοποιήσεις και 80
να υποχωρούν, ενώ μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο
τραπεζικός κλάδος με τις μετοχές μάλιστα των Εθνική-Πειραιώς να πέφτουν κάτω από τα επίπεδα των
πρόσφατων α.μ.κ.. Σελ. το
Απ. Τσίπρας: κοινωνική
ευθυνη το ασφαήιστικό η Εστιάδα σε ανισότητες
θετικοί οι κοινωνικοί εταίροι σε μικρή Η Ν. Ευρωπη με τις μεγαήυτερες
αυξηση των ασφαήιστικὡν εισφορών τα 4 ανισότητες διεθνώς
Σημαντικές δυνατότητες
το 20% «βήέπει» ο ΣΕΒ
Απαραίτητη προυπόθεση η απαρέγκήιτη
υήσπσίπση του Προγράμματος Με
Μωυσή 5ταηιεγ: Τρίτη
Σελ.7
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Ο “ ι.ιΕιγκσισ
η δρυισυργισ Ευρωπαικής
Συνορισωυήσκής και
Ακτσωυήσκής
Σελ. 6
ΑΛΦΑ 2.ιοο € ύ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τα τι
,Ό  .ε εδώ,
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμππό
πειτε!
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
«Εδωσαν
τα χέρια»
Σάνη και Με
Η συμφωνία πρσβήέπει
τη συνένωσή τους
σε έναν όμιήσ
Αυξημένη 60%
η παραγωγή
στον Πρίνσ
Κοντά στα 5.000 βαρέήια
ημερησίως παράγει
η Εηείσεεη Οι' 8ι 085
Σελ.9
5ειι-σίί
στις αγορές
παγκοσμίως
Η αναταραχή στην Κίνα
πίεσε χαμηήότερα μετοχές
και πετρέήοιο τα ιε
Τζ. Σόρος: Η κρίση
στις αγορές
θυμίζει το 2008
Οι επενδυτές χρειάζεται
να είναι προσεκτικοί.
συστήνει τα ισ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “ιο-26