Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΨΜ/“Ἡ 
αττιιτιιιικτΡιικιιιαιαιλ ¦ Ύ   ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ
Επιλέγετε τα ΟΠ τον Αντύπα με τέσσερα νέα τραγούδια<και
τις μεγαλες τον έιτιτιικἰές. ή τα ΕΠ τον Λευτέρη Πανταζή με ι   
30 ανεπαναληιττσ σαιιΕέ σε ένα μοναδικό Η" ή::
Β |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ
Κσθτιιωνἡ
ΤΜ; 'Μ Ο
εαντσε.¦ττ “η η' '
. τ- ·ϋ . . . | ι ,,
Λιιαλιιτσ αφεντικσ στην πολη των Βαακων α Ολυμπιακος. 
ισοιιέὁωαε και τη Λαμτιαραλ και έκανε τα 2 μιλα ἑ·>
__ Γ; ω 3 Η ἶ“› . _ ι· ί; . "ο ¦»;¦@Ξἔτ' Λ
· ΚτιρἰΠρΧος
έ' ξανα ο Τσ1μἰκΠς στην Πρ10τερἡ ΠλΕυρέ1 ·
· Π)οΒεΡἡ η ΠαΡουοἱα των ΓΑΥΡΩΝ
Γ. ΣΤΑΣ'ΝΟΠ0ΥΛ0Σ
“ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΩ ΜΜ|ΜἩΣ.
ΚΔ' ΚΑΠ0|0ΥΣ ΠΛ||(ΤΕΣ” ΚΜ ΜΕ ΓΚΟΛ!
' ~ ΠΦινμααγκαααν Μιλαμε τραυματίας και τα ψαχνω να φύγει
αν  7 Με'μαμαιτ8”και  Μεγαλύτερη Ύ .λ · ή °ΠΜ“ωΜωΜ° . . .
τ _ “ .γΜλἡ“ΜΜΜ| ΜΜΜΒηκ" Ι Ι · Τιεγινε με Βελλια και η λυση ξενα· ατραικερ. αν
ΑΠ" "ΜΑΝ" ' αιιρααινηαρα£λααη! - ΓΎιαταμέλλαν  _ ῳ"γ0"""'ῦ'ὁ""'