Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. Π;  > Π.: __ ζ; αμα Ζεύς! ἐἶ¦-“= χ _ .4838 Ϊ _
 ξ _.  Π ΒΑ “ΙΜ ρΙΨσ
  ζς: Με πΜΜ:£Ι Μ σεξ,Εερωλ·πσ!
· Με Ο ο
. . ο Φαυῆ δραση στη δεύτερη κατηγορία, 09405 = ";:ΐ|ἑσ στο
Ο? ηαιχνί6ι και για την πρώτη “231 τω; . 6.ῳγΜξἔ:5 ί
“πωπω ΣιοιχΗΜΑΠκ“ Ο ηΜΑΣκΗΜΜΗ εΦΗΜεΡιΔΑ ι
| · ΔΡ. ΦΥΛΛσγ 2612 *Ξ
γ β ϊ' έ
Ύ.. Λ
ι--· ' .
ΠΔΡΑΣκεγΗ Ο ιΑΝογΑΡιογ 2016 · ηΜ“ 1.3οε ·· > -_ ¦ 2/
Φ^κε^0Σ "ΜΚ · ΣΟΟΥΔΑιΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΠΑΟ ΣΤΑ τιΑΝΝιΝΑ (ι 2)
| Ταανταρ με '· ·
ηἩἔρΊν·α 'ί «ΚΟΒΟ ισε» ΠΝ |'| ό ισα,
 ·π.   
 χ,  Φ0ΥΛΑΡΕ|
χΜω ` τι· ΠΑ Σ|ΌΠΕΡ
.ΜῷΜ ω “ΜΜ° δ . -. : Η: · Σαβ αηό τον τραυματισμό ταν ΣόντσεΒ.
με!" ΚΝωΨωΜ , ·  Ο ζηταει αμυντικο ο Στραμτιτσιονι
0^^Ρ^ ΠΑ “Ν Δ Περίηατο Ο Οῆυμηιακόε «καθόρισε» την πρόκριση με 44 
Μήναρα από τον Ερνἑν· στον Σω. ' .