Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"η" Η· ΜΜΜ"
'Π' "|'π""(... .
Γραφε| ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 Η
Μα να αίαα
“   Τα <<μΠραβο» του
Ουρουγουανοο τεχνικοο / .Μ
Γραψε' ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ, 10 στο ηοὐρμΠο» Με ΔΕΚ κο' '
ΑΘΑΗῖΜΗ
η σκεψη Με χρησιμοΠο'ηαὴ5 /
του μαζί με τον Γκαλο 7 “#4
Παπ) ΠΠΠΠΠ Η 8 'Πνοωορ·ου 2ΟΊΘ Τ ΦωλΛο 1075 <227ῦν κ € Ί 30
ΟΛΕΣ Ο' ΤΕΛΕΥΤΑ|ΕΣ ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΣΤΑ ΜΕΤΑΓΡΛΦ||(Λ ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ ΑΕΚ
γ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡ|ΝΟ «κ|ΤΡ|Ν|ΛΡΗ»:
'Η' °|||- Η(
ορισμοί-αρόκλααα από την παρέα
σκακι] "ΜΝ των Σωμαρακακα, Γενναίαα και Κύρου
      έ *ο έ “απο ΜΜΜ Ύ
-   = “ΠΝ ΚΨΜ" ΜαααααααΜας
· ΔιΑΒΑΣ-ΤΕ: ο· 41 ΠοΝΤοι ΜΕ8ΤΡ|ΠΟΝΤΑξΤ0;Σ 7 ὅ
'κΑ·'Μ'γΠοΛοιΠΔ κΜοΡοοΜΜΔ¦Τογ'«καιεΗ»- 7 ~
οἔΝεΡϋΗΝ Αεκ ο ΜΜΜ ΜτἑΛοτΤὅγΛοΣ!  ο “Μ ΕΧΕ' Το" "ΜΝ ^οΓ0 Μ Μ
_ ω Η· / Λ · ΞεκΜΗΣε· ΒΑ:·κοΣ και Πο Αγ· Δ
   - ΜΑΤΣ Με ΜΝ ΞΑΝΘΗ πο οΑκΑ