Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μ ΟικοΝ
ΗΜΕΡΗΣιΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝιΑ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ _
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων - Προμηθειών και Δημοπρασιών
θΕΣΣΑΛ0Ν|κΗ: ΕΜεἱ|:οἱ|ωηοΜἱκΜ[email protected]αΜεἱ|.ωΜ
ή ΕΜΠ: μεΜθ[email protected]οΜείρτ
ΕΤΟΣ 200 - ἙΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4581 Παρασκευή 08.01.2018
ΑΘΗΝΑ: ΕΜεἱ|: οἱΚοηοΜἱΜθθθ@αΜεἱ|.ωΜ
ή ΕΜεἱ|: α|ιΜθθθ@οτεΜτ.ατ
προγράμματα
του ΟΑΕΔ
για 36.000
ανέργους
Τα νέα προγράμματα του
ΟΑΕΔ για συνολικά 36.000
ανέργου; παρουσίασε η
διοικητή; του οργανισμού
Μαρία Καραμεσίνη στην
Κοινωνία Ώρα Μερα.
Το πρώτο πρόγραμμα αφορά
σε 10.000 ανέργου; ανω των
50 ετων και προβλέπει την
επιχορήγηση των επιχειρησεων κατά 50% του μισθολογικού κόστου;, για 18 και 30
μηνε;, με την προυπόθεση
ότι κατα το ανωτέρω χρονικό
διαστημα θα διατηρηθούν
όλε; οι θέσει; εργασία; στην
επιχείρηση.
ΟΔΔΗΧ:
Ἀντληοε 1,625 δισ.
από 6μηνα
έντοκα
Η' “ 2'/ 4
Το ποσό του 1,625 δισ.
ευρώ άντλησε το Ελληνικό
Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων
εξάμηνη; διάρκεια; που
διενήργησε σημερα.
Ειδικότερα, όπω; ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκεια;
26 εβδομάδων, ύψου; 1.250
εκατ. ευρώ. Η απόδοση
διαμορφώθηκε στο 2,97%.
Υποβλήθηκαν συνολικέ;
προσφορέ; ύψου; 1.625
εκατ. ευρώ, που υπερκαλυψαν το ζητούμενο ποσό
κατα 1,30 φορά).
Μαριδα:
στερεο
Οι συντελεστές
αναπλήρωσης στις νεες συντάξεις
Η Ελλάδα θα χρειαστεί
10-15 χρόνια
Σε αντωτόδοοη για την εφαρμογή του 3συ Μνημσνωυ, θα πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα ελάφρυνση χρέσυ;, ώστε να γίνει το
βάρο; ανεκτό, το·νζει ο ΜΜΜ
ΨοΙί, διακεκριμένο; συγγραφέα; και αρθρογράφο; των
ΡΜά81 ΤΜσε σε συνέντευξή
του στο Παρατηρητήριο για την
Κρίση τσυ ΕΛΙΑΜΕΠ.
Η Ελλαδα θα χρειαστεί 10-15
χρόνια προκειμένου να δημιουργήσει μια μοντέρνας ανταγωνιοτική οικονομία, υπογραμμζει ο κ. ΨοΙί.
Από τσ 0,8% ξεκινά τσ ποσοστό αναπλήρωσης και φτάνει
εως τσ 2%, για όσως όμως συμπληρώσουν πάνω από 39 χρόνια ασφάλισης. Πως κλιμακώνεται τσ ποσοστό ανάλογα με
τα χρόνια. Αρνητική η αντιπολίτευση στις συναντήσεις με
Αυτοσυγκράτηση ζητούν από Ιράν
και Σαουδική Αραβία οι ΗΠΑ
Ο Λευκό; Οίκο; κάλεσε σήμερα
τη Σαουδική Αραβω και το Ιράν
να επιδείξουν αυτοσογκράτηοη εν
μέσα) τα φωτα που προωθηκε απότην εκτέλεση του ουίτη ιερωμένου Νιμρ αλ Νιμρ αυτό τι;
ΜΜαβΜέ5 Μέτ
<<Σννεχζσυμε να Μουμε την
ανησυχία μας και (να τσνζσυμε)
την ανάγκη οι ιρανικέ; και οι
οαουδοραβικέ; ηγεσίε; να αποκπωσ" αυτό κοινού την κατάσταση. Καλούμε όλε; τς πλευρές
να επιδείξουν αυτοσυγκράτηοη
και να μην αναζωπυρωνουν περαιτέρωτς εντάοε; που είναι αρκετά έντονες στην περιοχή», δήλωσε
σύμφωνα με το ΑΠΕ κατά την
των] ΜΜΜ των δημοσιο
γράφων ο εκπρόσωπο; του Λευκού Οίκου Τζο; Έρνεστ.
Κατρούγκαλο.
Κλιμακωτσύς συντελεστες
αναπλήρωση; με βάση τις
περιόδως ασφάλισης προβλεπει τσ σχεδιο νόμου του
υπουργείου Εργασίας, 170
σελίδων και 64 άρθρων, που
παραδόθηκε στους πολιτι
κούς αρχηγούς και αναμένεται να αποσταλεί στους
θεσμούς εφόσσν ολοκληρωθεί και η σονάντηση τω
Γιώργω Κατρούγκαλω με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατως.