Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Υπερμνημόνιο με... ονόματα& υποχρεωτικό το "σφράγισμα" έως τον Ιούνιο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
20% κενά “έα  ιΐ] τα _ Ϊ>
τ Γ των ι ειναι Ήττα τι ὅ .
350 ΕΤΟΣ έ ι Γι “ι Ι  ται μ ¦ _ α ¦
ΔΡ' ΦΥΛΛΟΥ έ άι] `!ι/ ααα έ έ! Ε ια Και! ι· τε Ν 
00470) 3870 Τ Ϊ   ῇ  ι 
 Μι η ”ΙΜ Λ Ἡ Η Ο (κι τι! κι] Νεα και:
ΣΕΛ|ΔΕΣ
3-5,77-23
"ΣΦΡ||'|ΣΜ"
Το ΕΩΣ τον ΜΜΟ!
ΤΟΥ ΑΡΕΤΑ|Ε|ΟΥ ¦ ¦ ¦ ι ι
 Η καβερνηαη ανοιξε μετωιτα με την Εκκλησια ιτροωθωντας
μετα τα "Συμφωνα Σι1μβιω0ης" και την "Καρτα του Παλιτη"¦
 ο Π την καταργηση των Θρησκευτικών και την καύση νεκρών