Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3183O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Στους δρόµους,
πλάι στους
εργαζόµενους,
ο δήµαρχος
Ηρακλείου Αττικής

ΣΕΛΙ∆Α 8
Νίκος Μπάµπαλος: «Η
παράταση των συµβάσεων
στην κοινωφελή εργασία
είναι απαραίτητη για να
λειτουργήσουν οι δήµοι»

Πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία στα δηµοτικά
ιατρεία Μεταµόρφωσης

ΣΕΛΙ∆Α 3

Εκπαίδευση στην
αυτοεξέταση του
µαστού και δωρεάν
µαστογραφίες

Συνδέονται µε τη
νέα εποχή γυµνάσια
και λύκεια
Ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής
επεκτείνει το διαδίκτυο σε
όλες τις σχολικές αίθουσες

Ο πρώην δήµαρχος Μεταµόρφωσης, κ. ∆ηµήτρης Τζίτζιφας, αποχώρησε από
τα δηµοτικά πράγµατα της πόλης - Τι είπε στο αντίο του και πως τον αποχαιρέτησαν
οι πολιτικοί του αντίπαλοι

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ
Η υπερψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος του δήµου Μεταµόρφωσης για το 2016 ήταν η τελευταία πολιτική απόφαση του πρώην δηµάρχου Μεταµόρφωσης και πρώην πλέον - επικεφαλής της παράταξης
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης,
καθώς ο κ. ∆ηµήτρης Τζίτζιφας,
ανακοίνωσε την αποχώρησή του
από το δηµοτικό συµβούλιο.
Το Σώµα αποχαιρέτησε τον κ.
Τζίτζιφα µε πολύ κολακευτικά
σχόλια, τόσο για αυτά που πρόσφερε ως δήµαρχος, όσο και

Αποκαθίστανται τα πεζοδρόµια
στο Ηράκλειο Αττικής

«Μέσα από τον
αθλητισµό στηρίζουµε
τον άνθρωπο»
Φιλανθρωπικό τουρνουά
ποδοσφαίρου στην Πεύκη

ΣΕΛΙ∆Α 14

Στην γειτονιά της Καναπίτσας συνεχίζεται η
εκστρατεία του ∆ήµου Ηράκλειου Αττικής
για την σταδιακή αποκατάσταση των πεζοδροµίων της πόλης.

ΣΕΛ.Ι∆Α 3

ΣΕΛΙ∆Α 11

για τον χαρακτήρα του ως άνθρωπος και
όλοι του ευχήθηκαν τα καλύτερα στην πορεία του µακρυά από τα δηµοτικά έδρανα.
Αξίζει να αναφέρουµε ότι η συνεδρίαση είχε ξεκινήσει για περίπου µισή ώρα και µετά
την εισήγηση του δηµάρχου, κ. Μιλτιάδη
Καρπέτα, για το Τεχνικό Πρόγραµµα ο κ.
Τζίτζιφας δήλωσε αιφνιδιάζοντας τόσο το
Σώµα όσο το ακροατήριο: “Έχω πάρει την
απόφαση να παραιτηθώ, µετά από 22 έτη
δηµοτικής παρουσίας. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον κόσµο της Μεταµόρφωσης και
τους συναδέλφους εδώ για την αγαστή συνεργασία που είχαµε.”

ΣΕΛΙ∆Α 9

Το ...GPS για τις
εκλογές της Ν∆
Η ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση της
Νέας ∆ηµοκρατίας Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας εξέδωσε ανακοίνωση
µε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον δεύτερο γύρο των εσωκοµµατικών προεδρικών
εκλογών της Κυριακής.

ΣΕΛΙ∆Α 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα