Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙΜΗ 060 Ε.
 ' η Ι ΚΕΘΙ] μΕριν
ή Μ£ἶηΠκη Εφημερίδα
της ΙξρῇτΠς
Σήμερα ΑΜΒ"
- ΜΝΉΜΗ
ΙΜ ΚΚΕ
" """"γ|ὡΪ"θ Προσφορές όλο·το χρόνο γιο,
_ 1::: :Ἐἑ Πόλο ΜΝ “"Φ"ζ""° Ι" ο τους δικους μας ανθρωπους ΕΜ
' ΜΜΜ 81“μῳωρί“ς ω Μ  χ!! :==Ἐ^όἐμἑ°ΣἑἩΜΜ Χοιρινή Με ΡΜ Μ ....... .. Ρ ϊ 
.ΣἙΞΞΞἘΜΜ“ Με* “ΜΜΜ .ΜἙΞἩἩ.ῖΐ.ΐΐΐ.;::::::::::::::::1:::::::ΞΑ..Ξ. 
στο λιμάνι ως Σούδας ΜΝ ϋ|"""Μ"Μ"° Μ .... ..
:ἴ;;:“Μ Με· Μ ΙΜ ΜΜΜ :3ἩΜἩ .................................  
. Ροω¦ ΜΜΜ Μωβ "||Μ"”Μ" ·ΜΜΜΣερβ·έι:=0Π2/ὶῶ;ΞἑῶδΕΧΑΑ;;;έ?ΤΔ:
Ο Ξό;ΐΞω Με”  ΜΒ  ......................................... ..
·ΑΜο6μμε τις αποδείξεις αν Σ""!Μ ἑ  
- ΤΑ ΜΝΗΜοΣΥΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ σελ.12 13 Ο ] χ χ Ι
σελ.9
ΑΠΟ τ/

Τελευταία νέα από την εφημερίδα