Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Παγίδα" στη ρύθμιση χρεών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9“77ιισυ“97Μ:7“ ΜΝ·
 ΤΣΙ] ΠΟΠ ΤΣΕ Ξ]ΐ;;ΤιΜΤΞ ΤΣ
ς ΓΕΡΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΕ |ΤΑΛ|Α.
 |Σ|ΤΑΝ|Α ΚΑΤ ΕΛΛΑΔΑ
_ ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΛ|ΑΣ
·ΕΛΕ ΘΕρσ “
ιι; τι αγ ΓΓ  Η
ΠΔΕ' ΠΔ ΜΔι=τιο
Η 0Λ0κΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Δ|ΑΔ|κΑΣ|ΑΣ
ΨΥΧΡθΛθΥΣ|Α
για ΔΝΤ και αξιόγηση
Παρασκευή 8 Τανουαρίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.788- Τιμή 1,30 € - νυνννν.ο-τγμο5.τοΜ
Μ ΤΤ ΤΤΡθΒΛΕ|ΤΕ| ΕΓΚΥΚΛ|θΣ ΤθΥ Υ|Τ. οικοιι0Μικιιιι
"Παγίδα" στη
ρυθμιση χρεων
ΣΕΞ1ΠἩΠ ΤΠΕ-'13131 ξανα αηό .ζ ι” _ ._
τον Ντόισελμηλουμ Που κανει
λόγο για διαηραγματευσεις
μηνών και όχι εβδομόδων
για χιλιόδε5 φοροθογουμενου5
Δυοκολότερη η υηαγωγη νέων
ληξιηρόθεσμων χρεών της εφορίας
στην ηόγια ρύθμιση των Τ2 δόσεων
για τους Παλαιους οφειλέτες
ΤιΤΤὶίΪἶΤΠΞιΤΞδῖΤΤ για την εκταμίευση των εηόμενων δόσεων η
εκτός αηό το ασφαλιστικό και .
ΝΕΠ ΑΛΑΛθΥΜ
ΜΕ Τ|Σ Α|ΤθΔΕ|ΞΕ|Σ
<<ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ
Τ|Σ ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ>>
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΡ ΑΛΕΞ|ΑΔ|·|
Οι φορολογούμενοι Που ήδη βρίσκονται στις ΤΟΟ δόσεις και θέλουν
να τακτοηοιήσουν καινουργιες οφειλές αηειλουνται με «αηοβολή» ή με
ηληρωμή-εξηρές σε 3-5 μήνες
<< >>
ΤΟΥ ΔΝΤ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΡ' ΤΕΛΟΥΣ Τ|Α ΤΟΥΣ <<ΑΝΑ|ΤθΦΑΣ|ΣΤθΥΣ» ΤΗΣ Ν.Δ. Τα
  Χ αιμα ιΞιλεΞ;ιιἐιΔι3 Τι 
..  4
 Χ   7 ρθω” 
' / ` χ -7 ΜΜΜ" 
γ η 'ι Συνέλαβαν 29χρονη “ΜΜΜ ι «ψ^^|ἑ|» ΣΕ
ΕΦΥΓΕ   , . Π _, Χ μ *κ Χ` Ελβετίδα Που θέλει να 4 ΣγΝΤ^=ἔ|Σ·
Τ'ΒΤ%ΤΤΤὲΤ Η η    · · ΤΗΕ
θΕΑΤΡ0Υ Τ ΤΤ; ι Τ ΤΤ »ΣΕΛ_17 ΕΝΣΤ0Λ0ΥΣ
 έ3ἐζΞ3<:ίΞΡέα ΕΡΪέζΞἱὶ;ίζΞΤΤΤθα!» ' ΣΥΝΑ|ΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ Ε|ΣΦΟΡΩΝ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα