Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Νέες πιέσεις στο Χ.Α. με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχέςRecognized text:
 .ς  στην οντ1μέρ4ωσ:11 των εΠενδυτὡν
σωστη 2 ·ΑΝ9ΧΑΡι9Υ εσυ
ωννν.χτἱΜωἰ8τἱῆο.9τ
ΠΔ. θ' ?¦59 Οι Δεικτες της ημερας
2799 χροΝοε - Απ. ΦγΜον 5598  η
ΜΜΜ _ _
τα" Μ" 7|ῖ2 "ΠΩ Μ
 ,ι μ.
ς 14481
2ἶξἰ. _ _
Ημερήσιο ΗΜΜή
ΕΜΦΑΝ 'ΖΟΥΝ ΠΕΡ|ΕΡΓΑ
 ο κ ο  στη ι κ  ΣΕΦ  Ε Ρ ι ΔΔ
είπατε ξ
Ανοδικές
....   
Καθοδικές
ΣΗΜΑΔ|Α ΚΟΠΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΖΟΥΝ
ΝΕΕΣ Π|ΕΣΕ|Σ ΣΤΟ ΧΑ.
με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές
Ανησυχία για την πορεία της κυβέρνησης ηογω ασφαηιστικού. αγροτικού
έες πιέσεις καταγράφηκαν και
την Τρίτη στο ελληνικό χρηματι
στήριο με επίκεντρο τις τράπεζες που εμφανίζουν περίεργα σημάδια κόπωσης, και τον Π5Ε 25. Στην Ευρώπη μετά το εε" οίί των ρευστοποιήσεων λόγω Κινας τηρείται στάση αναμονής ενώ η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και |ράν επιτείνουν την
αβεβαιότητα. Οι πιέσεις στις τράπεγ ζες και η κόπωση αποδίδεται στην ανησυχια για την πορεία της ελληνικής
κυβέρνησης λόγω ασφαλιστικού και α
· ζ, Ες· Ι ς) μ τ  γροτικού αλλά και στους εξωγενείς
ΣΕΚ Οικονομια; με τ'ς δεκα Χε'ροτερες παράγοντες. Στις τράπεζες και την
Τρίτη υποχώρησαν έως 4,56% η Α|ρηε
Βαηκ και έως 4,24% η Εθνική, ενώ η Πειραιώς συνέχισε ανοδικά αλλά πάντα
κάτω από την τιμή της αμκ. Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στον Π5Ε
· _ Ι γ 25. χωρίς ακρότητες. Ειδικά για τις
 1  τράπεζες πρέπει να αναφερθεί ότι έ
“ '3 χουν καλλιεργηθεί μεγάλες προσδοκίες και αν οι στόχοι δεν επιβεβαιωθούν
για το 20] 6 θα είναι η αρνητική έκπλη;;¦ γ ¦¦ ξη. ”Ολες οι ενδείξεις δείχνουν ότι χρηματιστηριακά οι τράπεζες θα πάνε
εκτιμησεις ύφεσης παγκοσμίως για το 204 6.
περιησμβάνεται η εαποσά ι-ο.5%›.
σύμφωνα με τις προβηέψεις του Εεσηοτηίετ
Τόνωση της «πράσινης Ξ
επιχειρηματικότητας» ί
ι «Επί ποὁός» ο ΣΠΕΦ 
για ὁημοπρασίες ΥΔΦ
Επιφυηάσσετσι να προσβάηει
ει, ; ι το μέτρο νομικά
Εστίαση σε νέους τομείς της παραγωγης
που έχουν παρομεηηθεί η τι. ι.
καλά το 20Ι 6 συνολικά. αν δεν υπάρξει πολιτική αποσταθεροποίηση.
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι τα
πραγματικά τους κεφάλαια είναι όχι
35 δισ. αλλά 26 δισ. ευρω. λόγω υψηλής αναβαλλόμενης φορολογίας.
Με βάση τον μέσο όρο στην Νότια Ευρώπη ως σχέση αναβαλλόμενης φα
ρολογίας προς ίδια κεφάλαια εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές
τράπεζες έχουν25 δισ. κεφάλαια (ιδέτε σελ.32). Μέσα σ' αυτό το περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε την Τρίτη πτωτικά χωρίς ακρότητες, με το Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 617,59 μονάδες
με πτώση 0¦57%. έχοντας υψηλό στις
624.21 μονάδες και χαμηλό στις
61 3,38 μονάδες. Βραχυχρόνια ο στόχος των 630-650 μονάδων έχει ιδιαίτερη ψυχολογική σημασία για την χρηματιστηριακή αγορά ενώ κρίσιμες είναι οι στηρίξεις των 600 μονάδων.
Ο τζίρος και ο όγκος σε χαμηλά επίπεδα απέχουν από τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου λόγω του τεδε|αηςἰη8 των δεικτών του Μ8(Ξ| και ΕΒΕ. 5.: Χ. ί 7
«Κόντρα» υπ. Δικαιοσύνης
- Ενωσης Εισαγγεηέων
Για τη οικσστικη χρηση οστών φοροφυγόόων
ί που δεν αποκτήθηκαν νόμιμα
Η λ, 4
· Ο"(ΟΝΟΜ|^ - ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ'Ο ΑΟΗΝΩΝ τι
Σε υψηηά 6ετίας
οι εταιρικές
χρεοκοηίες
Σε ηετρέηαιο και Φυσικα
“ ΑΜΕΜί3Ξ απο €ὺ
Γιατί ήταν η Μετοχή
γ της ημέρας τη. τα
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο ταμπῆό
Σελ. '447
Επισιὡκουν
μείωση των τόκων
ρευστότητας
Πηηρὡνουν ετησίως 2.4 όισ.
για ρευστότητα ΜΒ δισ. ετη. 7
οη-ιίηε το 2046
το 44% του
πηηθυσμούτηςγης
Ραγδαία αύξηση πρόσβασης
με φορητές συσκευές τη. τ η
Δίμηνη
παράταση
για το Θριάσιο
Μετστέθηκε
για τις 54 Μαίου  ί. ι
ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στο -27% το 2046
ο 8ηεηαηεί
Εοιηρσείτε
Τι «βηέηει» ο επικεφαηης
για την Κίνα στην ΒσΑ τη, αν