Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΛΗΡΩΝ0ΥΝ  Νέο ταμείο
Ι Ι . 4· '
Ισπανια κα· Ελλαδα "ἴΜΕ“ ° Μ°Μ%
Ι 1 Ι τ:ἴἔἶΧγοΜΙ[ο.ο ·  Π  · (κ  |
ο Στο ηωχνιδια_του ΚαηεῆῆοΟ το ενδιαφερον εν6|οΠἔΞἑἶο φαω" Χ“μ“ῇο“ ρ|°“ω Τ η;»
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ 8: ΠΑΡΑΣκΜΜΑκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
· ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ 26Ι 1
Δύο «χρυοέ5» ηροτόοεΙ5  _
γιο το στόπερ ο “
· Στροφή στη Λοτ·ν·κἡ Αμτρ·κη για
την αμυνο του ΟΠΟμη·ΟκΟὑ · Ο· Μο ·;ἔ:#`
ησίκτεε ηου έχων ηροτοΒε6 στην
αναζήτηση του νέον Μέῆμηεργκ
· Το οι·μΒοῆο·ο τοοε με ΠουΒέντουε καί"
Φιορεντ'νο τεῆε·ὡνοον το κοΒοκοίρ·,ῇ
μπορούν νο υπογράφουν οπο τὡρο!
ΣΟκ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝ|κΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ θΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 4
Τα., τελευταία 
αααρα|ταα
Μυρτώο! ω”
ΦΑΝΤΑΣΙΑ Ο
· ψηφίζει Βροζ·ῆ·όν·κο ο ΠΑΟ .ᾶ η
με ΕΒονγκεΗίστο κο· Μομοὐτε ΠΜ
¦.. . - “Ο ταν Μακ, ΜΑ ΜΝΗΜΗ: (2-0
Μ · Η γκεῆο με την άδειο τουΌῆοεν κο· ο Μοτο του 'βον Μέ·
ο Περιστατικο ΟΟο
τη ζωη του Οοο
έμειναν στην Ιστορία ·