Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο θΡΥΛΟΣ απόψε (9.50.
ΕΡΤ2) Ξανα κόντρα στη
·ιόαιμονιαμένη» Λαμποραπ 
Η'|'ΤΑ ¦ῖΗΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
για τους
·ερνοροπευκους·
¦¦;'==£;=¦ , ΜΚΟ! ο Μπονι›ογτιιτ από τον
όόαης απτο απροσόόκητο χαμό του πεθερου του. . '
αηόι|ιε Μακη Ψωμιαόη ο ο οιεθνης οεντερ
ΤΩΝ ΣΠΟΡ 0 "ών" "γω ηρθε χθες ότι: χώρα μος¦ συνοοε¦ί- _ ¦ 6 οντος τη ο ζυγ του χριοτ να και ε ναι
Δ/ν' " ς - ο - Ν ' κι, Β Π 'δ 'Ί ο 7 "ῖ|=Β=::ἔἐ εςαιρετικα αμόιροπη η συμμετοχη του
ί Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑκΡιιε Τα) ε Ι σημαοίας· °'° ΜΜΜ” ΜΜΜ'
_πεΜπηι 7 ιΑιιογΑριογ Με ο Αα. 45854 '
9 ο πομπο ισε πρώτο Μόνοι όπως ι _
και ο καοόμι ιστό “οσα γνώρισαν ἔ
εαπ" μια αποθεωτικπ υποδοχη. τα
' κάθε γωνια της Ξππόόας βρίσκουν
ένα αμικρό καραίσκακπ·
~ _¦ ή οι Χανιώτεςαπυἐ ι - .ο
αιτιακή κατεκπυοαν χθες ι η
 έ: ;.τ6απόνεννα το ααοσᾶοόνΜ
~ . της Σούδας κατα την απο της
Ξ·ερυθρόπευκης» αποατοπης. .και 3 Με· τη ωκεανό· με και·
 ';ςΜόΥόν'ΚΜ τραγουοῶντας ¦
 νια· την αγαπημένη
ι . "τους ομαοα 7
το δεύτερό
σου σπιτι...» :
ο :ΜΒΑ είχε την τιμητικό του στις αγκαπιες από τον
κόομο. με τους όίπους του οπυμπιοκου να ανανεώνουν
το ραντεβού τους σημερα οτα“περιβόπια. παπα και την
παραπανω κυριακη. όταν θα Ξανακατεπει η ομαόα στο
ναοί για το παιχνίοι πρωταθπιίματος με τον ππατανια
ιΞΞΚ0ΥΡΑ:Ε|
ΑΡΚΞΤθΥ: επτικοντ
οι Ρ0Μ|'|ΞΡΤ0. ΝΤΑ κοττπ.
ΜΑΣ°ΥΑΚθΥ. Μ|Λ|πθΓΕθ'ΤΣ.
ΦθΡΤ°ΥΝΗΣ και παει θα δουν το
ματς από την τηπεόρααη ο κανοΜε προπονήθηκε και ο εΜΜπ
ΝτΕΜονι. ο οποίος προόυπαχθηκε για να παίξει την
κυριακή με τον Λεβοοειακό
:την εκθεοπ ακόκκινο·. στο ιστορικό Δημοτικό θεατρο Πειραια.
αεοπόζει ο πίνακας του :ταου Βατανίοη “το ότι: των εποε». όπου
απεικονίζονται σκηνες καθημερινότητας της πόπης. με εναν
νεαρό ανόρα να... ρουΦαει όρθιος την εψημερίόα μας
ποηηα τα νεα πρόσωπα στην
ενοεκόοα. με τους καποιο
και 'ΜΜΜ να αντικαθιστούν
τους Ρομπέρτο και Μασουακου αντίοτοιχα ο θεση στο
αρχικό όχημα οιεκοικοόν και
οι ΖΝΤ|ΞΜΡ. καποτε:
:την εκθεση.
την οποία επιμεπείται
ο Μανος ετεόανίοης.
εκτίθενται πίνακες. γπυπτό. κατασκευες. Φωτογραφίες. βίντεο εγκαταστασεις και θεατρικό ηεριβόππόντο με κεντρικό το κόκκινο χρώμα και την ταυτιαιί
του τόσο με τον στοπ όσο
και με τη γενικότερη
ιόεοπογία και την
αισθητικό του
πειραια
ι ζ ΜΜΜ ¦
 ΜΜΜ αν· ¦.
χ >εΦημερι_ απου-3
να παυχηοε νει 
Ξ χ |;ν'ἑ©Κα·“νενιό¦ '
·,.τ Ιταυ;οπυμπια·
' χ κοό και όχι ν “
 μόνοι..η ~
ΑΜῖ'¦ΤΡ0ΦΗ ΜΗΤΡΜ¦Μ ΜΑ'
ΠΑ οιιιιΜποι·κητοπ ο Επικαπε- η
οτηκε τραυματισμό ο ιοπανοός και
οεν ταΞίόεψε για την κρητη ο
Ατζεντηόες πενε ότι περιμενει
ι σημερα-αυριο να τεπειωοει και το
ἔ οικό του θεμα. με την Άουγκσμιιουργκ
και την τ:ενοα να τον οιεκοικουν
.τ ·Έόυγε- τα ξημερώματα
των θεοφανίων σε οπι
 κία θο ετών από ανα
κοπή καροιός
ἰ ανο εκ. !'ΡΩ θ¦ΑΕ| Ο "ΡΑ- ζ
ΚΜ" ΠΑ τοπ ΒΕΜΠΟ ο Τι ί”
υποστηρίζουν ατζέντηοες που
γνωρίζουν πεπτομερειες για
την υπόθεση ο ηόαο πιθανό
είναι ο εαχρονος Φορ
. αΜααωνεπέατρεψε ο Με `
' . ΗΜΚΜΜἑν©παν Νικαια·μια»` Ψ
ανια; φορ. όπως ότι εχειρκρα- 7
ι 7 ίκτεΜαν=τον απο" ο κενό. 
ανετα; ΜΜ%=: “Αντα που. ~
.ήταν τ
. να αφησει τώρα το «θα σπειρωιμ6ςω”“ είναι· Μπακ ο ο
καυταντςόγπειο ο _ρινῖαιιότρειςμηνες επιειιςαιιωΜ ν
του χοΛεΜπΑτ ο τα' ως πρέπει να είναιο3επόμενοτ
ψιιηει ο ΜΜΜ 'το' Γερ Φορ απατεωνες αματιων'
ο στοα να τον
παρει οτη
νεια“ῳα“ωσενανῳκαι γ. . _]
Μαροειγ ο. τ _ ο .
ανα·`ιΜσειαιωπνα . ¦
 “ΜΜΜ Μέ 'Μό
ζ τρΦειοιιοιπι£ιιιιῇσ . Ρ ` τ ' έ ` Γ ' η ί ί ` Δ εηιιιη 3
¦ Η απο" μεγαπη οόεα ο ο
του Ηρακπη. ο τιιεεατ κηοιπιιτ. 
ο οποίος είναι τεχνικός
όιευθυντιίς όπων των
 ”ό '| 7 .7 ”Α μ μ ό ·` ακαόημιῶν του
Η Αεκ νικηαε ι ο. με γκαπ του εαργκας Μο ι ιι "ΝΠ"
ό Η “Ξιιιεε““ιἑαιπ6ω 
Αποκαρόιωτικη · ι · - ἐκ” ωρμκ“βῶ# _`
η εμφανιση του “οικεόαπου του βορρα· που αφυπνίατηκε μόνο μετα το 2-ο και κατό- μ
όερε να ακορόρει στο εε· με τον `
Μακ. αυτόνοντας τις εππίοες
πρόκρισης. ενόψει της ρεραπ οταν τουμηα
 Μ ειναι
ζ ο ο μ μὴ 7 Π
ο Ο Α¦'|'¦ΡΑ¦ "'Ρ||'|°“||¦ Ϊ
¦"'|·| ΛἈΡ|¦Α 3-0 'η
'γ 7 ΕΣΕ!!! ω"|Ε°"Μ|ΐΞΛ'ΜΞ 1 ρ
ἱτονηκνπεΛηον  37` ω
` ς :η πια 
'ζ ζ “
Π'Κ"¦¦ "°Ν ΕΡΓ°'¦“"
Μ#“ΜτΜ·ΑεκΜ: '
ΕΛ'Ρο'Μ_ΗΤ9]Ωαω; _ Ξ'
εόαόχοι.-είχαν η
καιΡί=©`Π=“ι0"`_- ~
.αυτ του Ανγκοόποατο .
_""' ._ _ριότεςείχαντο “ `
` ατο`να~μη όεχτουν `
αν το κατι παραπόνω' η
ςπιγοατες,αντεπιθεαειςτους =
ο :πι 5 "
Ι 8 852143'
Καραμάνος (ο ακόρερΙ και
Παβάνα πανηγυρίζουν το
γκαπ της νίκης τον πανιωνίου
Λαζαρίδης και Γκόμεζ σε
όαση από τον χθεσινό αγώνα
Μ :Ειπα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα