Πρωτοσέλιδο Έθνος: Σκληρό παζάρι εντός και εκτός συνόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
7 ιΑΝονΑΡιον Με ψ
ΑΡ- ΦΥΛΛΟΥ: '0263
ι.3ο€ _ _ὰ
Με κνΝΗΓι
Μι ονο: 2.50€
ἩΜ¦Μ`ΜΜΗἰΗ¦ὶὶΜΉΜΜΝΗΜΗΜ|ῖἰ|ἱΜ|Η|ΜΠΕ'Ν"ῦ|ΗΕΜ|ΠΜΝ[ΜΝΗΜΗΜΗ|Ι¦|ῖ'|ΜἩΗΝΜίΜ|||¦¦Ἡ¦ΓἱΙἑΜ¦Π|ΜΜἱ¦Μῖ"!Μ'τζἶ1ΜΜξΗΙῖΝΜ||ΜΜΜη[ΜΝΉΜΗ]ΡΜ πω η Ξ ΣΙΕΜΜι¦||!'!'Μ|ἰΙ"Μι|Μ|||||||||||Μη"ΜΝΗΜΗ! "
+ ΚΛΗΡΩΣΗ "Μ Μ'Α ΚΑΡΑΜΠ'ΝΑ αΑικΑι. ΜΡ|55
Δ  ααα την Ταινιοθαι5α *ΜΗ
Του «Εθνσε-κυνηγι» ·;, - 
ΚΑΥΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο ΣΤΟ ΤΡ|ΓΩΝΟ ΑΘΗΝΑΣ · ΒΡΥΞΕΛΑΩΝ · ογΑΣιΓκΤοΝ
ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΛ"
ενιό5 και εκι·όε συνόρων
Το Μαξίμου αναζητεί
συναίνεση από σε ενώσει8 ιων
θΕ0ΦΑΝ'^ εργοδοτών για σε εισφορέ8.
κΠΤόνυξΠ Ειδικέ8 αποστολέ8 Ι Ι ε
Ι , , σου θα αλα ωσουν Το νεο Ασ αλισΤικο
σε Σμυρνη Καιρουγκαλου - Τσακαλωτου ρ φ
και ΑμμοχωσΤο στα ευρωΠαϊΚό κένιρα ~  -   ^Ν^^γΤ'κοΣ οΔΗΓ0Σ
¦ , . “ως “η η». Με Με Με . κΑ·αΑΡΑΔΕιΓΜΑτΑ
Συγκίνηση σε Σμυρνη και αΠοφασεων- ΡΠπεβ00·Μδ' ΠΑ ΠΑΛ|0ΥΣ κΑι ΝΕΟΥΣ
Αμμό¦ωωογιητουε ΠαυλόΠουλου έ Β · 9 Δ Π Π Ι Η 7. ο' ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΥΣ
ισιορικου8εορΤσσμουετων ·   .=:.:. “ω “:=- -·.::- »ισ-ΜΒ
θεοφανίων. 28 με ΝῖραγΚΙ 6', · _ _;_, η    
η Ο' ΥΠΟΥΡΓΟ!.
1Ο' ΕΞΑΓΡΕΑΕ1Σ ΧΑ' Ο' Α'ΣΤΕΣ
' ?Ϊ Υμνοε Με
- ._Ρ  Επγκρέιβ
ἔγια Του5
ο “ήρωα
Αιγαίου
»Με = “ ·7
ΜΑΚΗΣ ΨΩΜ'ΑΔΗΣ
Ο αμφιλεγόμενοε
«Βια Μας» έφυγε
από Τα ζωή
Τον πρόδωσε η καρδιό του
και ααεβίωσε. Β