Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις 20% στις συντάξεις και με ντοκουμέντα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΕΜΕΕ
0Μ0Λ0Γ|Α Γ|Α
«ΝΤΕ Μικτό» ηΕΡικοηΕΣ
άνω του 20% για όσους
καταθέτουν αιτήσεις αηό
1/1/2016 σύμφωνα με
το άρθρο 48 του νέου
ασφαλιστικού
ΑΝΑΛΥΤ|κ0| Π|ΝΑκΕΣ
ΜΕ Τ|Σ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΠΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜ Ε|Α
ΚΔ' ΠΩΣ ΘΑ Γ|ΝΕ|
Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
 'οι' "Ματίθε
.Χ που ο" Κω
Ό” δικαωὑχ° ως π / |
οσοι/4 ί
”ων πατω- =
2Τ.35%
25.23%
34.Μ%
.ιραΣιιΣ ον
/ νται μέτα` Π
// τις διατάξεις αυτό
255.32
302.76
409.68
470.52
536.76
Ποσό Νεο σύνταξΠ ·
_ συντα Π
αλογικης στο 67ο ετος Πριν σἔό Δια 7
συντάξης με Τα 384€ Φορο
496.32
δΟΤ.9Ο
545.55
746.435
803.24
865.5Τ
 αλλωστε
ΚΜ] Τ0Υ ΗΑ0Κ.
Η' ΒΗΜΑ ΗΡ0ΚΡ|ΣΗΣ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΕΚ  
ΠΚ ιΕΗ1`ιΘΕΕ ΜΗΚΟΣ
ΠΗΡΕ ΒΛλΚ0ΔΗΜ0
ΚΚ' ΒΛΕΗΕ| ΜΗ
ΒΡλΖ|Λ|λΗΠ
ΕΒλ[ΕΛ|ΣΤΛ
ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
Η" 0«Ε.Τ.» ΑΗ0ΚλΛΥΗΤΕ| ΤΗΗ ΛΛΗθΕ|Λ Τ|Λ το ΗΠΜ0ΣΚΕΔ|0 ΚΑΤΡ0ΥΤΚΛΛ0Υ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 20%
ΣΤΙΣ ΣγΝτΑτετΣ
και με ντοκουμέντα...
τα 67ο
504.78
589.38
75254
842.24
825.84
38.48
56.ι7
-·ιι.58
-38¦99
·5Τ¦Ξ2
ΜΜΜ ΚΗ' ΣΤ|Σ Ε|ΣΦ0ΡΕΣ
Αντικειμενικό σύστημα για τις
· κρατήσεις αναλογα με τον κλάδο,
τον τζίρο και την εηοχικότητα
των εηιχειρησεων
ΣΕ ΣΚΕΤΗ!"
η κυβέρνηση μετά τις Πολιτικές
· αντιδράσεις, εηιχειρεί με ηοη
ρ8ρΘι·5 να κρύψει τις μειώσεις και
«τάζει» αυξήσεις αηό το 20] 8!
ΜΕ ΕΝΠΑΣΕιΣ Αηο τΡο'ικΑ
ΠΑ τι-ιΝ ΑΥΞΗΣΗ τση ΕιΣΦοΡΩΝ
ΗΕΡ|0 Ε|Λ ΤΣΛΚ
τμ  τη): :Τι_Ηι>ΠΜΉ
ΔΕΟΣ Π ΟΝ
ΕΛΛΗΝ|ΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ
ΦΩΤΩΝ ΣΤΗΝ
|'|ΡΟ|(ΥΜΑ|Α
ΤΟΥ ΞΕΡ|ΖΩΜΟΥ
ι  ταρώ
| ΜΕ|ΩΜΕΝΕΣ ΚΔ' ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο' ΕΞ|ΣΩΤ|ΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜ|ΩΣΕ|Σ ›ΣιοΕιΔικοΕΝΘΕτοΙ'Μἔἔ
Η] ΞΕΝΕΣ!. ΕΕΜῖΠἔΡΞΗΠ
ΣΤΟΝ «Ε.Τ.»
«Να νιώθετε ηερήφανοι
Που είστε Εῆῆηνες,
έχετε κάνει τόσα ηοῆῆά
για τους Πρόσφυγες»
Π Σοκ στη Γερμανία αηό τις
δεκάδες σεξουαλικές εηιθέσεις μεταναστών σε γυναίκες της Κολονίας
ΗΕ / Η
Συμμαχίε και κοντρες ῆίγο
Πριν αηό την τελική μάχη
Δ7|ὴΕ9Ν|·|Σ κΑΤΝΕ(ΡΑΥΓΗ
 η τα
Ο Κιμ ηατησε το κουμηί
για τη Βόμβα υδρογόνου;
- Σ Γ η
μ),ἶΕ τι.. Σα)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα