Next

Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Επιλέγετε το Ο!) του Αντυιιο με τέοοεοο νἑογτμονουοιοἶοι _
τις μενολεο του επιτυχίες. ή το Ο!) του Λευτέρη Ποντοζἡ με `
Μονεοονοληιιτο οουξἑ σε ένο μονοδικο Η"  4 ο " · ·
ό 'ΔΝΟΥΔΡ|ΟΥ
201 ὁ
κοθημερΜ~
Δρ Φυλλου
Ι 669.
στο 'Μ €
Οι ΜΜΜ έχουν την Μόνωση γιο τον “Μο που Με·
ο Μέλος ΜΜΜ · Νέο διεθνής ονογνὡοισιι του θρύλου
 ιι ιιΡοκιιιιειι
τον ΜΑΡΩ!
Η... άνοιξη που θα κρινει εάν
θα γἱντ:ι ο Πιο Σπιτυκτιμἐνος
τεχνικός στη ν£ὁτΣρη ιστορια
του θρύλου · Το Ει1Γ0ρΠ ΕσοΞιιΩ,
οι ΣυρωΠΠϊκἑς νικος του Ερνέστο
ΜΗ η τιΠοχρἑωση γιτι τιΠιιντἡοΜς
στα.. συν›'ΠιιρξικιΠ
τρΔΓ0ΥΔΜ
ΜΕΓΑΛΕΣ
ΜΝΗΜΗ
Η ΜΜΜ. 
(ι Η Π'
γ Μι ΑΚΟΜΗ
ιτσγιιΕΡσσΜΕΜΕιΜΕΣ
ΣτοΧΜΜοωκΜνοτελεωι
ΜωΜΜΜΜΜΜΨ
ΜΚΜου μι:υ.οπεΜ3ι
 τυπου.
ὁ' ¦'ι
"|"||
Ν] ΣΔΠ" η:Π.| στη·
ΜΉἩΜΜ
-Μ“ω_υυω
·|ἩΜτ·Μ
η ·ΜΜ"Μ
·'ΜιΜΝΜ
·°Ἡι·ΜΜυ
·Μ¦ι·Μ
Εσσγγελμστίες
τζσμιιστζήὁες.
Μουν στο
ΜΚΑ με όσους
Μισο" [σοευσ
08. Φουσιῶητ “ΜΜΜ
το συμφωνητικό
συν... θεν σλλσΕε
με την σνσὁσ στη
8υσσήεσευε