Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ; | . , ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. 24ω""
κ·ΠΗΠμΕΜνἡ Με! ητπκὴ Εφημεριδα ά
' ΜΜΜ
στα ΜΜΜ"
της ΚρῇτΠς Η" ΜΜΜιΜ
σελ9¦11
;_ Έ ›-γ ΙΕ - ΔΔ
> 19  . .
~ 73” ' ζἴ- η · 57 1
Ρ- Α ι η Θ
- -<- στο! 'η.
_  ψ Η
“ΜΜΜ ϋ|““ωΜΜ" πποκπῆ8ί ο ΜΜΜ"  # Ρ
Τ" "ΜΒ" “Μ ι'8ϊέωεψε το “ΜΡ σε “ΜΡ α  ·
“Μα Μ.ωΜω“Μ“%
°ΜΜ ΜΜΜ των ΜΜΜ › .
Ρ“°"“°°Μ ω” | ν||| ΜΝ "ΜΒ ""Ἡ||Ε|'|||Χ'|||Β
· Κούρδ1σα αντάρασσα  
για “Μι-ΙΟ ως ΧΜός“ ............... ..σελ Ζ14,15
θα Μπακ ο Γ. Βαρουφα1αις σελ8  
· Απευθείας αναθέσεις έργων σελ11 Δ Ω ,
· Ψήφσμα ΔΣ Πλατανιά να ω ΔΕΔΙΣΑ σελ15  
Ι Ι πιο ΜΜΜΙΜ
Αρχ/τας Ιγνατιος θ. ΧατΖτΜκολαου σελ.15
Δρ· Γ1όΜς θ· ΠολυρόΜς σελ·5 ................... .. σὡ_2
ΜΜΜ Γ. ΜΜΜ Με. Σ""|κές
Παύλος Πολι1Χρσνό1α1ς σελ.4 |
Νίκα ΜΜΜ Με. ||||||ΙΜ8|ς ..
Κανό1α1ς Γερωνυμό1α1ς σελ.12 .................. . . σελ 13 σελ6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα