Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλό ψαλίδι στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.οαίτεηιΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτο 5 Ιανουαρίου 2016 /τιμό: 1,30 €
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.964
Προκόπης Παυλόπουλος
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Αλέξης Τσίπρας
Πρωθυπουργός
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ| ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Γιάννης Πλακιωτάκης
μεταβατικός Πρόεδρος Ν.Δ.
Εντονες αντιδράσεις διατύ Πωσαν όλα τα κόμματα τος αντιΠολίτευ σος στο νομοθετικό Πρότασο τος κυ βέ ρνοσος
ΔιΠλό ψαλίδι στις συντάξεις
Η «Ν» Παρουσιάζει όλες τις βασικές αλλαγές Που εΠέ ρΧονται στο ασφαλιστικό καθεστώς
σημερα στη Ν
Χρέη 7,1 τρισ. δολ.
Στα ίδια Περίπου εΠίΠεδα με τα Περσινα, δηλαδη στα
7," τρια. δολ αναμένεται να είναι το Ποσό του χρέους Που οι κυβερνόσεις των κορυφαίων οικονομιών
του Πλανότη θα κληθουν να αναχρηματοδοτόσουν
το 201 6, καθως οι Περισσότερες χωρες Προσπαθούν να μειωσουν τα ελλείμματα των
ΠροόΠολογισμών τους. >22
Μίκη: Ανέβασε ταχότητα
η μεταποίηση στην Ευρωζώνη
Ανέβασε ταχυτητα ο μεταποιητικός κλάδος τόσο
στην Ελλαδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρωζώνη
τον τελευταίο μόνα του 201 5, συμφωνα με τα
τελευταία στοιχεία της βρετανικός εταιρείας ερευνών Νατκίτ >....
Διαπραγμάτευση: Ανοιξε
η αυλαία για την αξιολόγηση
Με την αΠοστολό του Προσχεδίου του ασφαλιστικού στους εκπροσώπους των θεσμων ξεκίνησε και
εΠίσημα η διαπραγμάτευση για την ολοκληρωση της
ί ης αξιολόγησης, με αρχικό στόχο όλα να έχουν
κλείσει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. >3
Τράπεζες: Δυο μέτωπα
Σε Πολιτικό σταθερότητα και ομαλό -και γοργό- ολοκλόρωση της αξιολόγησης ΠροσβλέΠουν οι
τραΠεάτες Προκειμένου η οικονομία να εΠανέλθει σε
κανονικότητα και να επιτευχθεί Πρόοδος στα δυο
βασικό μέτωπα: των «κόκκινων» δανείων και των
καταθέσεων. Μετα την ανακεφαλαιοποίηση, υπαρχουν οι συνθηκες για «ολικό επαναφορα» του
τραΠεάκου κλάδου εφόσον διασφαλιστεί η Πολιτικό
σταθερότητα και η υλοποίηση της συμφωνίας με τους
εταίρους, εκτιμούν πορόγοντες της αγορας. >ί Ο
ΕΡΧΕΤΑ| ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣ|Ρ|Α >7
Υ|'|Ο||(: ΑΦΟΡΟΑΟΤ|·|ΤΟ
ΟΡ|Ο ΧΩΡ|Σ «|'|ΥΞ|ΑΑ» >7
|·| ΕΑΑ|·|Ν||(|·| ΜΟΔΑ
ΣΤΟ Π(ΣΤΑΑΝΤ Τ|·|Σ ΕΑΒΕΤ|ΑΣ >15
ΣαρωτιΚές ανατροΠές σε ό,τι γνωρίζαμε αΠό τη μεταΠολίτευση μέχρι χθες στο ασφαλιστικό σύστημα
της χώρας εΠιφέρει το σχέδιο για τη μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού συστήματος Που Προωθεί το υΠουργείο Εργασίας, καθώς αλλάζει τα Πάντα. Το ΠζΑ-ΕΤΑΜ
μετονομάΖεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικός Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και θα αΠοτελεί στο εξός τον μοναδικό φορέα Παροχός κύριας κοινωνικός ασφάλισης.
Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται αυτοδίκαια αΠό 1.1.2016
όλοι οι υφιστάμενσι φορείς κύριας κοινωνικός ασφάλισης. δηλαδό ΟΑΕΕ. ΟΓΑ. ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το
ΝΑΤ και ο ΟΓΑ διατορούν αυτοτελό νομικό ΠροσωΠικότοτα μόνο για την άσκοσο των μο ασφαλιστικών
τους αρμοδιοτότων, δολαδό διατορούν την Προνοιακό δρασαιριότοτά τους. Με τις Προωθούμενες αλλαγές, έρχονται νέες μειώσεις σας κύ ριες συντάξεις,
εΠειδό αλλάξει ο τρόΠος υΠολογισμού τους. ΕΠίσος,
έρχονται μειώσεις στις εΠικου ρικές συντάξεις και
στα μερίσματα των δημοσίων υΠαλλόλων. Στο 
διο νόμου για το συνταξιοδοτικό αντέδρασαν συνολικά τα κόμματα τος αντιΠολίτευσος αΠσρρίΠτοντας τόσο τις μειώσεις στις κύριες και εΠικου ρικές
συντάξεις, όσο και τις αυξήσεις των εισφορών για
εργαζόμενους και εργοδότες. >4-6
Ο ΚΩΑ||(ΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΑ|ΣΤ||(ΟΥ
'Εθνικό σύνταξη 384 ευρώ, 67ο έτσς, 4.500 ένσημα
' Μειώσεις κύ ριων συντάξεων
' Μειώσεις εΠικου ρικών και εφάΠαξ
'Σύνταξη αναΠορίας 192 έως 288 ευρώ
π Στον ΕΦΚΑ τα ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ-ΕΤΑΑ-ΕΤΑΠ ΜΜΕ
' Φορέας διαχείρισος ακίνητος Περιουσίας 18.5 δισ.
Πλαφόν
' Μιας σύνταξης: 2.304 ευ ρώ
' ΠολλαΠλών συντάξεων: 3 .0 72 ευ ρω
Αόξηση εισφορών
' ΕΠικου ρικές: 1 % εργοδότες, 0,5% εργαζόμενοι
' ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ: 201 7 στο 20% του εισοδόματος
Μισθωτοί
'Αλλαγό τρόΠου αναΠλόρωσος
'Σύνταξη με μέσα μισθό εργασιακού βίου
'Εκτός σι αΠοδσχές του τελευταίου έτους
Ελ. εΠαγγελματίες
'Σύνταξη= Εισφορές χ έτη + αναΠλόρωσο
'Σταδιακό κατάργηση 201 7, οριστικό 2020
Αγρότες
'Σύνταξη = Εισφορές Χ έτο + αναΠλόρωσο
'Αύξοσο εισφορών 3% (1|7|15-31/1Ζ/16)
' 1|1/1'7: Αύξοσο εισφορών βάσει εισοδόματος
Ο κινεζικός δράκος τρόμαξε τις αγορές
Σσγιςόιι Τόκιο ΧονγκΚοιιγιςΦραγκφοόρτιι Μιλάνο Παρίσι Μαδρίτη 5ιοχχ600 Βοηθάμε ΜΡ 500 ΧΑ
-ί ,58% -|,62%
-| ,7 5%
-2,47%
ΟΑΣΑ -2,50%
-3,20“/“
-4,28%
-6,86%
Με έντονες αναταράξεις κατέφθασε το 201 6 για τις διεθνείς αγορές μετοχών. Ολα άρχισαν από τη Σαγκόη, με
τους εΠενδυτές να Προχωρσυν σε μαζικές ρευστοΠοιόσεις, τη σκυτάλη έλαβε η υπόλοιΠη Ασία, αλλά και η Ευρωπη,
ενω η Με" 5τι·οοτ βίωσε το χειρότερο ξεκίνημα έτους των τελευταίων 84 χρόνων. >1 3
[έμποροι] Πως κινόθοκε ο αγορά τον Περίοδο των Χριστουγέννων
ΕΟ ρταστικός μΠοναμάς
μόνο για τους ιοχυ ρους
πιο Υόρκη]
Βρόκαν
ύφαλο
οι ειοογμένες
Κυριάκος
Ηητσοτάκης
υποψόφιος πρόεδρος Ν.Δ.
Η υποψηφιότητά μου
ε έ Ι
δεν έχει ΜΒΜ ναυτιλιακες
«χρωμα»
Μ Πέ οσε η εΠοχῇ Πάνω αΠό 4,5 δισ. δολ. έχασαν
Που Οΐψη ο Ο ο' αΠό τονκεφαλαιοΠοίοσό τους εν, φ φ ρ . τός του 2015 οι εισηγμένες στο
επηρεαζονταν μαάκα
χροματισΕόρισ της Ν. Υόρκης ναυτιλιακές εταιρείες. Σύμφωνα με τη
βάση δεδομένων του ΙΗ$ ΡαίΓΡΙαγ,
η κεφαλαισΠσίηση των εισηγμένων
ναυτιλιακών εταιρειών, μειώθηκε
κατά 14%, αΠό τα 31,8 δισ. στο τέλος του 2014 στα 27,3 δισ. στις 31
Δεκεμβρίου 201 5. >1Ζ
Μ Η Ν.Δ. δεν πρόκειται
να υΠερψηφίσει
το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα