Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιιι1ιιιιιυιιιυ ω2·ιωιιιΞ ΜΜΜ ι “
ΕιιιιΦΕτιιιι "Μ"
ιιιι>ιιτιΕι> “τη “ί
σωματα στο
Η διοίκηση σε
ουνΞΧη Επικοινωνία ἔθῖἔ:ὁέἑ$μα Ν
με τον Σίλβα για · Η Ϊ η
τις αλλαγές κατ τις σ'αυτα" .
ΞεδΜζΠς θεωρω" ί ΞανΓο8ΞΓ ` ΞΒνΓΟεΞΓ ωΜ° ς
5 'ΑΝΟΥΑΡ·0Υ 20%. Κοθημερινπ Αθλητική Εφημερίδα. Δρ. Φύλλου Ι.668. Τιμη. ΜΝ θ
τη Χ :“·θ α α Ν" .
ΟΡλυιιιιιοκος. ιιροεΕορχοντος του ιιροεδρου. Βογγελη
· Μορινιίκη. στήριξε για ολλη μιο χρονιο τοῦοιιουὁοίο έργο του
__ Βαγγέλης Μαρινακης Π η Ώ Ρ ζ ί ' ί Μαριαννα Βαρδινογιαννη:
'Είμαστε κοντα σας καισας τι; ,Γ 7- “Ανεκτίμητη η προσφορα του κ. Μαρινακη"
ω ¦Η|ι||'!ι"“
ΞιΜι9ω ···
ΕτοιιιιιιΖΕι
 _ ι το Μπλου
Στον ΜΝ ο ΜΜΜ... Μίστρος
ὁ 'μωΏωΝ" ΠΜοιιιιέφσκι.υλλιίιιιιιοικυλύτεροι
τη  “ί Μ-ΜΜι· πωπω Με· ' ·.. ›
ΜΑΜ' ΞΟΡΤ0.!!ΒΣ! ΜΜΜ μου “ΜΜΜ “ιιιι:ιιιι.ιιι:ιΕιυ
Δεν υπαρχει αλλος παίκτης στην ηλικία και στη θέση
του σε όλη την Ευρώπη. με τοσα σπουδαία νουμερα!
· Αποδείξεις με... διευθυνσεις και ονόματα!
ΥΜΝΟ' ΜΒ ΤΟ 888 Η' Η ΜΝ" ΜΜΕ · "ΜΜΜ" ΚΟΜΜΑ: Πλ.. ΒλΝλΤΗΦΠΡΕΣ "ΜΝΗΜΗΣ" Πλ "ΚΜ ΠΙ" λΝί|ΠΜ"Ν!