Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05 οι
«Ζ|ΖΟΥ»  
Σ·ι·ι-ι ΡΕΑΛ ΤΕ·
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
' ΔΕΝ ΕΧΕ' ΚΑΤΣΕ' ΑΚΟΜΗ
Η ΜΠ|Λ|Α ΠΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗΣ
Σελ 14,15
Ν < ι
' ΚΑΡΥΠ|ΔΗΣ ΕΝΑΝΤ|ΟΝ...
ΚΑΡΥΠ|ΔΗ
' Φ|Λ|ΚΟ ΣΤΗΝ Ε|ΡΗΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Σελ 36 
«ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΕ
Η Λ|ΨΑ ΜΑΣ»
' Ο Αρηε υποδέχεται αυριο
τη Νει·ιτουνα5 και ο Βασίλιι5
Σίτιτοακ δίνει το σύνθημα
' «ΑΠΑΝΤΑΕ|» Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ
ΣΤΟΝ Γ|ΑΝΝΗ ΔΑΜ|ΑΝ|ΔΗ
|'||Ο ΔΥΣΚΟΛΑ
ΛΕΝΞ|ΝΕΤΑ|
' ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: «ΧΤΥΠΑΕ|»
ΚΑΠΕΤΑΝΟ ΚΑ| ΝΤΑΣ|Ο
' ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΑΟΚ Κ2Ο 1-Ο
' ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ο' ΡΕ ΣΕΡΡΕΣ
ΕΠΣΜ: ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜ|ΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|  ί' ΤΡ|ΤΗ 5 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ ΖΟ1Β |ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: ΟΟ3Ο Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
α ΓΕΡΑ
Αιι· εγοειΑτ
Στοκ ιοΑΝ
ΡιχΝει 7
ι-ι ΠΛΕΥΡΑ
› ΣΤΗ ΣΟΥΗΛ|Α
Ο ΟΛΣΕΝ ΜΕ
ΑΛΕ|Α - Ρ|ΣΚΟ
ΕΝΟΨΕ| ΚΑΛΛΟΝΗΣ
:ς 7 ›)||'|ΕΡΜ|'|ΑΤΟΦ, ΜΑΚ,
ΚΛΑΟΥΣ, ΕΤΟ|ΜΑΖΕ|
ΣΤΗΝ Ε|'||ΟΕΣΗ
Ο ΤΟΥΝΤΟΡ
; ιν 3
Χ Ι Χ ή
Δι·ιιιιι·ιιιΞι ιΞΝτοΕτ¦τ εΜΜΑΜε
οι·ιεικιΞτ Α|'|ΟΑΣΕ|Σ Μ ιιυκ=ιετ, 
τιΜ ΜΑΜΞἔΡ κλι Λειτογ ¦'ι·ιΑ 
ΔΕΝΑ|'|ΟΚΛΕ|ΟΝΤΑ| οι ΕΚ!Λ|·|ΞΕ|Σ ! 
ΣΤΑ Λ|Ο|ΚΗΤ|ΚΑ Λ|ΚΑΣΤΗΡ|Α ΚΑ| ΤΗΝ ΝΕΡΑ Ο ΠΑΟΚ Γ|Α ΤΟ ΠΡΟΣΤ|ΜΟ - ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΝΤΟΝΗ
' ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ «ΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» ΣΤΗ ΣΤΟ|ΧΗΜΑΤ|ΚΗ ΑΠΑΤΗ ' ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ|Σ Γ|Α Λ|ΒΑ
«ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ» Γ|Α ΤΟ ΒΗΜΑ 'β [Η = Ἡ Δ 9 ° :Μ
' Ακόμη ι·ιιο κοντα στον τελικό του Κυπέλλου »ι Σελ το,11 Με Τ" Μ ΕΤκ05ΡοΠΤ
θέλει να βρεθεί ο Ηρακλήε ' Μ
ΛΛΝΜΩΔ//:Δω;
 “ε η Ξ
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Γ|Α
ΤΗΝ ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ
Ο| ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΟ|
ΠΑ|ΚΤΕΣ
ΜΑΧΗ ΝΑέι·ιΑΡΑΜειΝο
ΣΤΗΝ ίου
' Αι·ιόντε5 Περόνε, Παοαε, Καραοαλί8ιιε, Μι·ιουλοὐτ
' ΤΕΜ ΚΑ| ' Εὲ"¦ἔί¦Ζ"ἔ:Μ ετοιΜ ω
Ει·ιιΣι-ιΜΑ ί(
Ο ΚΑΡΛ|ΤΟΣ
ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕ|:
«ΜΠΟΡΕ| ΚΑ|
ΠΕΝΤ^Δ^ ΒΕΡΟ|Α - ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» · Με ΑΜι·ιΝΤογΝ ι-ι «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑ» ' , ,
- θριοκειε αυτο Που θε5
και σε βρίσκουν αυτοί Που θε5!!!