Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΑ ΔΕΔ0ΜΞΝΑ Ο Ο θΡόήος θα παει στή θα- _
σκωνία με τον πως να εκει μαθει ήήεσν τα
συστήματα και τον 'οντομ ετοιμο να παρει
παπι κρόνσ ο ο Λστζέσκι μαήήον θα αργήσει
να επιστρέψει με συνεπεια ο Σφαιρόπουήσς να 6ουήεόει και με νεα συστήματα
τΦιιιΡπανποτ γ Με".
Διευθυντής Συντό εω : ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ '
ξ ας Νεο ε
'ΤΡΙΤΗ- 5 |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ '20"6 Ο Α.Φ. "5853
--- ΓραΦει 0 ΠΛΝΤ||"¦ Δ'ΑΜΑΝ'°"°Ἡ|°: (σεῆιόα
ο Σον Τζειμς εντυπωσιαστήκε από τους
Φιήόθήους του σπυμπιακοό όταν γέμισαν
Η _ Τ
' _-___
το ΣΕΦ κόντρα στπν _` γ Ξ
Μπαρτσα και το ήεει η. Ι | . Δ , ~ η
ακόμή: “Όταν θα περασε" ΜΜΜ 1 ή η
εκουμε ετσι τον κό· ρπρΜΜΜ¦ ¦ΜΜΜΉ ο 1 | 'Ξ Η
αμα. σεν θα Φοβάμα- σήΥ αερα · 'ζ ς η; ι , Δ
ατε κανεναν σ οι·αντί- Η “ρ τη σ Μεπῇ:ῳϋ Μ η - η κ
παήοί μας θα πρέπει να |_ φωνήν 'σώσε Ματσε ' 1 · ¦ Ξ .
τρεμσυν ο 'εζήσα μα- ;Ίζσυμεμόνο το ματαμετσν . '
γικό Βρόσυ εναντίον ι; °ρμμΜ"ε;ῳΜωω¦ , ὶ
τής Μπαρτσεήόνα· , ειπε” πρεμ- ιὰ~ Ξ Π
μ ' Νικο: ήπεαπιιιτοΣ
:τα ή  ή! ¦
Χθεσινοβραόινες ΜπροΦορίες από τή θεσσαήσνίκή αναφέρουν ότι _
ο θαυμπιακός κινείται για τον “μπόμήερι του
Ηρακήή προκειμενου να τον ·κήεισώσει»
από τώρα για το καήοκαίρι
Ι ΒΛΕΠΩ' ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ .
ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΗ ΝΑ
Γ|ΝΕ| ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΑ|Κ'|'ΗΣ. ΜΟΥ
` θΥΝ||2Ε| ΤΟΝ Ζ|Ρ0Υ!
ο Βεήήισς είναι ο δεύτερος
νεαρός 'εήήήνας μετα τον
θανσ Πετσο τής Ραπίντ
Βιέννής ιμενει εήευθερος›
που ο οήυμπισκός βαζει στο
“σήμόόι» με θεα τήν επό- _
μενα αγωνιστική περίοδο ζ Με
η Με, ω
ε ωρα"
ΦοΡτανΜι η Ν ς
“Δεν σπεήω όήπον
καήυτερσ 'εήήπνα σέντερ
φορ από εκείνον ο Μή μου πείτε
ότι ο καρεήής εκει καμία σκεσή ο ή
Μή μου πείτε ότι ο Αθανασιόιόής
του παοκ είναι καήιίτερος ο Τήν
περιμενει στο πόσι τήν μπόήα
και ποτε όεν παίρνει μόνος
του προσωπική ενεργεια. όεν 
Ξερει μπαήα ο Μή μου πείτε ι
για τον Αραβίόή τής Αεκ ο
' ο σε Μήτρογήαυ εκει
πεθανει ήοόοσΦαι
 μεγαΜτερΜΒαρότή
` ται“στθνἱΦετινόκορ
μ των'ιιεναήανρεκόρ γ
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ τον "ΑΡΝΤ0 ο
Και οι εκτεήεστες από τον... παγκο που εκουν τήν
τιμπτική τους Φετος στον οήυμπιακό ο «καρμπόν··
ή προκθεσινή εμΦόνισή του κοήομβιανου με εκείνή
κόντρα στήν Ντιναμό :όγκρεμπ στο καραίσκακή.
όταν σε μισή ώρα είχε πετύχει 2 γκσή και μια...
^ ανατροπή μόνος του·
“Μία φορα είκα Βγει στο "ΦΩΣ" και είχα πει
“υπαρχει ενας 'Εήήήνας σέντερ μπακ που μπορεί
να κανει ήόταγο. αν ερθει στον
οήυμπιακό“ ο Τότε δεν ασκοήιόντουσαν ακόμα μαζί του
οι μεγαήες αμσοες ο 'ήταν
ο Αρρασμ του Άρή ο ·
“Σίφουνα" τον εήεγα ο
Μετα από ήίγο καιρό
ενόιαΦερθήκε ο οήυ·
μπισκός. τον απεκτήσε
και πραγματι εκανε πόταγο
- πριν τραυματιστεί“
ο Παναθήναίκός νίκήσε τον Παναιτωήικό 4-2 με
σκόρερ τους Μπεντ (ο: ο” ήετριτς ΜΗΝ·
και ΒιγιαΦόνες Μι. ΜαρκόΦσκι ΗΡ) ο ή επιθε- γ Λ
τικό εξαιρετική σμόόα του Αγρινίου είχε όσκόρι ' ~ 1
με τον ΜΜΜ κι. ενώ από τις ευκαιρίες που ` ῦ
εχασε ή πιο σήμαντική στο σο· από τον θα·
σιήείου ίαντί για το 3-8 εγινε το 4-2"
Σύσσωμο τα ποσοσΦαιρικό τμήμα
και ο Βαγγεήής Μαρινόκής επισκεΦθήκαν το
μεσήμερι το ογκοήογικό νοσοκομείο. μοιραζσντας '
όῶρα και¦καμόγεήα στα παιοιό που δίνουν "
τή οική τους μακή
ι :εε
ο: Με απΤ·=ΜΜὲΡΜάήκ“Μ `
;.- ΔσυαννεΜς ΜαρινσκαααΜΡΜ
ὲ Βαρόινσγιόννπ ΚαΙῖο,ΡΜΜόε _
ι του Μουσικα” ρα· “ '
- η σε κρεα·νόίσπνκιότνπα ή
; “ επίσκεψής ων αερυθρσπευΜ
ῳαΞΛΠΙΜε σΑΡί¦ΤΞΡΑ; ' >
“ “ ,απο τα Με σ Τσόρ 
 νειΜΜ=Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα