Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 : Η ινι ΕΓΛΗ Π οΣΦο ΡΑ ΤΟΥ < τι »
.κι τ ›   [ΜΠΟΝ εΦιιΜεΡΙΔΑ
_ιΞΛΙΔιΞ “Ϊ Ϊ 1 “ - 7 “.ἶ  ζ  ζ έ
“ · Στατιστικά ·'Προβλέψεις · ΔιιοκαἈῦψρις χ"ληροΦορίες
ΜικοΜΑιιΙο ο ι- - Μ.
 ΓΚΑΖΙΑ
ΔγιιΑΜικοΣ 
'“ Ϊ Μό ΣΜβα
 παρά τη νίκη
- και το 16/16!
 και οι... άλλοι! Γουέστ χα"
7-- οι σκέψεις για το «κανονι»
7 Ξ ·> του Ηρακλή και η αναμονή για Ξ » . _
Ἡ _4ΣεΛ° Φίνμιιο-Ποολίδο και... Ιωαννίδη! _` ` ν 
σωστος0ΜηοΜΜαΜΜΜκέςΜο ι'
0ΠΜΜτον“ΜΜΜγιαΜΜΜγωμ ¦
ΥΜΠΛΙ|(ΤΗΣ00ΛΥΜΠΙΛ|(0ΣΣΤ0Ν ΝτΩΝιΑΙΔΙΩΝι ΙΔΡΥΜΤ0Σ«ΕΛΠΙΔΔ»!
“ΑΩΜΙΜΕΙ ~ _ Δ Ν Ε Ε
~"" ι · . 14' 7· Ό ¦ Ρ
Υπαρχει,
πιο ιςαιιτη
ομαδα;¦'
 . ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΡΔΙΝΟΠ^ΝΝΗ;
«Δια = ιι βο:ιῇθεια
 ατιμαοΤ "ἄ- _ ¦ μ ϊ
ωνιανασ, χ δ
 ' ¦

Τελευταία νέα από την εφημερίδα