Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
©ι<ε£ιιοιικμ
η ιιιιιιιιι
. Ποιοι” ι
Η ······· ιι Ο ' Η η
:Τ ϋΤ“¦““Μα εω- ρ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4919 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ιΞΥΡΩ
Με ρἰζες οΤο βαθος Των αιώνων
η'|·|θη και έθιμα
Των θεοφανἰων
η; σε διαφορες
Ξ “5  .κ Περιοχές
“   Της Ελλαδας 913
<<ΒρἰσκονΤαι οΤη λαθος μερια»
Γεροβασἰλη=
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
να μην Τιαἰρνομν
διαρκώς Το μέρος
Της Τρόικας
ΠρωΤοχρονιαΤικη
ΕορΤασΤικη
Εκδήλωση οΤην
ΚενΤρικη ΠλαΤεἰα
Νέων Μουδανιών
Οδηγιες για Τις εκι·ιΤὡσεις
ΠροαιρεΤικα ανοικΤα Τα καΤαοΤὴμαΤα
Την κυριακή 17 Ιανουαρἰου
Και μέσω Των ΚΕΠ οι αιΤὴσεις για Το ει·ιἰδομα θέρμανσης
 Ι  Συνεδρἰασε η ΠΓ Του ΣΥΡΙΖΑ
 ΤσιιΤραςι Μαχη για
Την αι·ιερασιΤιση
Των ελληνικών
 θέσεων
σΤο ασφαλιοΤικὁ 94
Μυστικα οισιοδοξἰος:
Τι κανουν οσοι εἰνοι
ι·ιανΤο χαρούμενοι