Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιο Όρος: "Έρχεται η οργή του Θεού"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 131 ΕΜΦΛΝ|ΣῖΗκΕ
 ο ΜΗΝΑΣ
Αἔἔ8ἶἔΞἐ π "ΜΜΧ°ΥΡὁΦΠμ°¦
Τ|ΜΗ Ί ΕΥΡΩ
 €;_ = ξ   Καλαβρότων
τ _ =“ε=ἐὲΪΪ Λ όσιος:
πωπω _ -.  Ι Μα όόχ·όε
ΠΟΥ ΜΜΜ"  ηδη η εποχή 
ΜΜΜ Μ' από  Το" ΔΜΧ!)“ΜΡ .
ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡ0ΕΜ0ΠΜΨΣΗ ΕΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΔΟΧΕΜΡΙΟΥ
ἐ ΜΜΜ θ6ΜθΜἶ
4 “ΣΗΜΑΔ|ΑκΗ“ 
ΦΥΓΗ ΕΒΡΑ|ΩΝ τ
ΠΡΟΣ το |ΣΡΑ|·|Λ ;
- - ό··ΜΕΣΣΜΣ··τόΥ·ΣΜΜ 
"ΜΥ ΒΑ ΠΡ0ΚΑΛΕΣΕ| 
4 ΤΟΝ ΑΡΜΑΓΕΔΔΠΝΑ έ
ό · ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5.28-29 
 Γέροντας |ωαήφ Βατοπεδινός: "Η Ελλάδα θα έχει θύματα από την πείνα που 
 θα έρθει, αλλά τα περισσότερα θύματα θα τα-έχει από τους αλλοδαπούς"! ]