Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3181O • ΤΡΙΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΣΕΛ. 3

∆ολοφονήθηκε
την παραµονή της
Πρωτοχρονιάς του 2005

“Περιστέρι,
πόλη Φιλάδελφη
και Αλληλέγγυα”
ΣΕΛ. 10

Φωταγώγηση πλατείας
της Εθν. Αντιστάσεως
µε τα έργα των µικρών
ζωγράφων

Εφτά γκολ κατά
της φτώχειας
ΣΕΛ. 3

Μια σπουδαία βραδιά
στο ΟΑΚΑ από την
Περιφέρεια Αττικής

Σώµα Εθελοντών
Ηρακλείου Αττικής

ΣΕΛ. 13

Επίσκεψή στον
ψυχιατρικό ξενώνα
του νοσοκοµείου
«Σωτηρία»

Με λαµπρότητα και συγκίνηση δόθηκαν τα βραβεία αυτοδιοίκησης
στο ∆ηµοτικό Θέατρο Πεύκης

ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Αυτοδιοίκηση των 40 τελευταίων
ετών ήταν εκεί! Στο ∆ηµοτικό Θέατρο
Πεύκης, ∆ήµαρχοι και πρώην ∆ήµαρχοι τίµησαν τους συναδέλφους τους
∆ηµάρχους, που άφησαν µέσα από
µια λαµπρή µακροχρόνια πορεία, τη
σφραγίδα τους στην Κοινωνία, στους
∆ήµους και στις πόλεις τους. Επίσης,
τίµησαν φορείς και πρόσωπα, που
πρόσφεραν και προσφέρουν µεγάλες
υπηρεσίες στο Κοινωνικό Σύνολο και
το θεσµό της Αυτοδιοίκησης.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η

Προγράµµατα σίτισης σε σχολεία

Πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης µε επίκεντρο προγράµµατα διανοµής τροφίµων στα σχολεία, αρχής γενοµένης
από περιοχές µε αυξηµένα κοινωνικά προβλήµατα, αναλαµβάνει η κυβέρνηση µε τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων.
ΣΕΛ. 6

Ένωση ∆ηµάρχων µαζί µε την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής
(Π.Ε.∆.Α.), µε την υποστήριξη του ∆ήµου Λυκόβρυσης - Πεύκης και του ∆ήµου Φιλοθέης - Ψυχικού.
Σε µια βραδιά όπου το συναίσθηµα, οι
αναµνήσεις αλλά και η αίσθηση ότι τα
τιµώµενα πρόσωπα που βραβεύτηκαν
άξιζαν πλήρως την διάκριση αυτή,
ήταν κυρίαρχα στις σκέψεις και στις
καρδιές όλων. Την εκδήλωση άνοιξε
το εξαιρετικό Μουσικό Σύνολο «Ορχήστρα Νέων Ψυχικού».

ΣΕΛ. 9

«Σε τροχιά εξυγίανσης
τα οικονοµικά του
∆ήµου Αµαρουσίου»
Απάντηση έδωσε η διοίκηση Πατούλη σε όσα δηµοσιεύθηκαν σε µερίδα του Τύπου σχετικά µε ανακοίνωση του επικεφαλής της αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης στο ∆ήµο Αµαρουσίου για τα οικονοµικά του ∆ήµου.

ΣΕΛ. 12

Επιµνηµόσυνη
δέηση για τον
αδικοχαµένο
ειδικό φρουρό
στην Κηφισιά



Τελευταία νέα από την εφημερίδα