Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9-1 οέ Π; ο 7. θ
 | ΤΙΜΗ 0¦6Ο Ε. ο "ΜΜΜ
καθημερινή Με' ητΜὴ ΕφημερίὁΠ 
¦ πω ΜωΜοο
της Κρητης ΜΜΜ
Ε. ΜΑΗ: Πονν[email protected]€1ΞοΠοοΚ1Μ$.Ξτ ΝΕΒ: 070707.οΞοΙ1ο8ΚΠΠ[email protected] ΤΗΛ; 28210-74544 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8.981 (4-1943) σελ.10
ι· Ζ 1 Ψ ι·
"Ο |ϊ|Μ||(|| ΜΜΜ"
Η' . Σ' 7 κ
1; ·'· 1ο· 20'
ΜΝΗΜΗ' γω ΜΜΜ" ΜΜΜ"
των ΜΜΜπκὡν ΜΜΜΜΜων πω Μο
ῆῦνω ΜΜΜΜΜΜΜΜ
Δ1 Ο Β Ο Ο Έ ε Ο ΚΟ Ο · · · 181 Π ΙΜ Προσφορές ολο,ῖο χρονο γιο.
. “Το ΡΜόἩΞ81Μ: ή " σελ6 ΜΜΜ _ Νέα" ἑ τους ακους μας Μωπως ί τὡΞκὲ¦
ΜΜΜ' ως ρ ως _____________________ _ω10 ἔ·ΝπΜΜΜ  λ
' ^81ΜίΜ “Κύμα Π "ΜΜΜ › › Ξ · ΜΝ" "ΜΜΜ ο “Μ .................. .. _ 
τα· Μ“°ω<“ΦΜ“<ωΜ 048 Π" "Η" Π ΠΜ" Ξ ·ΜΒΜ Μ“ΜωΜ ........... 
. # · 7 · ΜΑ ΗΠΗΝΣιο οι. ............................. __
Μεγάλη συναυλία ΜΜς στα Χανιά σελ.4 "Μ" _ Σ"""ῇ|κ"ς ἔ ' ωΜΒΜ ΜΜΟ ΜΜΜ Μρ' ΝΜΜ ΜΜΜ! 5 · Με 3η ΜΜτε.ΜΕΜΜε.............::Ξω
το ΔΗΜ-ω- ΚρύΦ< ΜΒ ................... .. σε" · Με ΜΜΜ ΜΜΜ ..... ¦
· Ο 10Χρσνος που κόπο › · ΜΤλΜΜ'Μ ΜΝ' 1.511 
ΜΜΜ “Μο σελ3 Τ" ""Ϊ""""'" 
η" "Μ "Μήν “ΜΒ ΜΜ- “=ΜΜ .......... __ ν.
Κ Ε. Ι Μ Ε. Ν Α Ξ ' "ΜΜΜΜ “πως Μο (741.212'15].1ΔΒ.“.11ῳ;Μ
Ε Ι Μ ¦  Η  ' ·ΜΜςΜμκἩ
Ν1::;οΐΞΠς :Μ Η' 'ΠΜ ΜΙ" Η) 
Παύλος ΠολΠΧρονό1Φς ΜΜΟ .................. ..σελ 10,12 _ “

Τελευταία νέα από την εφημερίδα